Henkilö jakamassa lehtiä ja kasseja jossa omenia

Suomi

UNDP ja Suomi

Suomi on UNDP:n pitkäaikainen kumppani ja on tukenut UNDP:n työtä esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen, verojärjestelmien ja vammaisten oikeuksien vahvistamiseksi sekä selviytymiskykyisten yhteiskuntien rakentamiseksi.

 

 

Alla muutamia poimintoja erilaisista Suomen tukemista hankkeista.

Vakaampia yhteiskuntia Irakissa

Funding Facility for Stabilization FFS on vakautusrahoitusväline, joka toteuttaa vakautustoimia Irakissa ja lähialueilla. UNDP tekee työtä 31 paikkakunnalla viidellä vapaalla hallintoalueella. Hanke keskittyy julkisen infrastruktuurin kunnostamiseen ja välttämättömien palvelujen tarjoamiseen yhteisöille, jotka ovat kärsineet konfliktien vaikutuksista. Tämä sisältää koulujen ja sairaaloiden, vesi- ja sähköverkkojen kunnostamisen, lyhytaikaisten työpaikkojen tarjoamisen julkisten töiden avulla sekä vahingoittuneiden talojen kunnostamisen. Hanke sisältää myös toimia, jossa tuetaan hallitusta rakentamaan rauhanomaisia ja yhtenäisiä yhteisöjä sekä parantamaan valmiutta tarjota palveluja irakilaisyhteisöille. Suomi keskittyy erityisesti vahvistamaan osallisuutta ja vastuullisuutta rauhanprosessissa ja käyttämään neksus-lähestymistapaa kriisiin vastaamisessa.

Uusia mahdollisuuksia vammaisille ja vammautuneille Syyriassa

UNDP tukee vammaisten ja vammautuneiden henkilöiden resilienssiä ja kokonaisvaltaista osallistamista Syyriassa Rehabilitation And Livelihoods Opportunities To Persons With Disabilities (PWD) -hankkeen kautta. Suomi on rahoittanut hanketta vuodesta 2018 lähtien ja ohjelmassa on ollut mukana lähes 6000 vammaista ja vammautunutta henkilöä (kevät 2022). UNDP:llä on viisi kuntouttamista ja elinkeinoja edesauttavaa keskusta, joista Suomi rahoittaa neljää. Vammaisia ja vammautuneita henkilöitä tuetaan parantamalla toimeentuloja, terveydenhuoltoa, psykososiaalista tukea, esteettömyyttä ja vaikuttamalla asenneilmapiiriin vammaisia ja vammautuneita kohtaan aluehallintojen paikallisviranomaisten kanssa.

Vahvempia verojärjestelmiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi 

Suomi on yhdessä Norjan kanssa tukenut UNDP:n ja OECD:n Verotarkastajat ilman rajoja (Tax Inspectors Without Borders TIWB) -aloitetta vuodesta 2017 lähtien. Aloite vahvistaa kehittyvien maiden verohallintojen osaamista ja kykyä verottaa tehokkaasti monikansallisia yrityksiä. Hankkeen tuella kehittyvien maiden verohallinnot ovat vuodesta 2017 lähtien keränneet 1.6 miljardia Yhdysvaltain dollaria niille kuuluvia verotuloja. Vuonna 2021 UNDP lanseerasi Suomen ja Norjan tuella uuden Tax for SDGs -aloitteen, jonka tavoitteena on integroida verojärjestelmien ja verotuskyvyn kehittäminen keskeiseksi osaksi kansallisten Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa kehittyvissä maissa, erityisesti Afrikassa. 

Kestävää talouskasvua Keski-Aasiassa

UNDP:n Aid For Trade -hanke Euroopan ja Keski-Aasian alueella aloitettiin vuonna 2009, jolloin se tuki Itä-Eurooppaa, Etelä-Kaukasiaa ja Keski-Aasiaa yksityissektorin, erityisesti maataloussektorin, ulkomaankaupan kehittämisessä kestävien elinkeinojen ja toimeentulojen vahvistamiseksi. Viennin kasvattamisen lisäksi tavoitteena on lisätä uusia, ihmisarvoisia työpaikkoja. Hanke on ollut menestys ja se jatkuu tällä hetkellä Keski-Aasian alueella (Kirgisia, Uzbekistan, Tadžikistan). Hankkeen läpileikkaavat teemat ovat sukupuolten tasa-arvo ja ympäristön kestävyys.