Elinkustannuskriisiin vastaaminen kehittyvissä maissa: Köyhyyttä ja haavoittuvuutta koskevat ennusteet ja poliittiset toimet

Elinkustannuskriisiin vastaaminen kehittyvissä maissa -raportin kansikuva

UNDP - Addressing the cost-of-living crisis in developing countries

pdf (1MB)

Download

Elinkustannuskriisiin vastaaminen kehittyvissä maissa: Köyhyyttä ja haavoittuvuutta koskevat ennusteet ja poliittiset toimet

7. July 2022

Ukrainan sodan heijastusvaikutukset ovat häirinneet energia- ja elintarvikemarkkinoita. Monien muiden tekijöiden ohella toimitusketjujen häiriö ja keskeisten hyödykkeiden hintatasojen nousu ovat vieneet maailmaa kohti epävarmaa inflaatiota. Tällä on välittömiä ja tuhoisia vaikutuksia kotitalouksien hyvinvointiin – köyhyydessä ja köyhyyden rajoilla elävät kärsivät tyypillisesti eniten, koska energia- ja elintarvikekulujen osuus heidän budjeteistaan on suurempi kuin muilla. Tämä asettaa hallituksille merkittäviä poliittisia haasteita. Tässä raportissa arvioidaan elintarvike- ja energiainflaation mahdollisia vaikutuksia maailmanlaajuiseen köyhyyteen ja haavoittuvuuteen ja simuloidaan potentiaalista hyvinvointitappioiden lieventämistä kahdella toimintavaihtoehdolla: yleisillä energiatuilla ja kohdistetuilla käteissiirroilla. Tulokset viittaavat siihen, että elintarvikkeiden ja energian nousevat hinnat voivat ajaa jopa 71 miljoonaa ihmistä köyhyyteen, varsinkin Kaspianmerellä, Balkanilla ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (erityisesti Sahelissa). Raportin mukaan kohdistetut ja määräaikaan sidotut käteissiirrot ovat tehokkain poliittinen väline vaikutusten torjumiseksi.