Ukrainan sodan vaikutukset kestävään kehitykseen Afrikassa

Kansikuva Afrikka raportista

UNDP - Impact of the War in Ukraine on Africa

pdf (1MB)

Download

Ukrainan sodan vaikutukset kestävään kehitykseen Afrikassa

24. May 2022

Ukrainan sodan vaikutukset iskevät aikana, jolloin Afrikan maat yhä kamppailevat toipuakseen maailmanlaajuisesta COVID-19-pandemiasta. Pandemia aiheutti syvän taloudellisen taantuman, alensi tuottavuutta, lisäsi eriarvoisuutta ja kuormitusta ympäristölle sekä joissakin tapauksissa johti turvallisuushaasteisiin. Sota uhkaa suistaa Afrikan maiden kehityskulun pois raiteiltaan ja siirtää  Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden ja Afrikan Unionin vuoden 2063 agendan saavuttamisen vielä kauemmas tulevaisuuteen.

Sodan aiheuttama kaupankäynnin keskeytyminen, ruoan ja polttoaineiden hintojen nousu, makrotalouksien epävakautuminen ja turvallisuushaasteet vaikuttavat suoraan Afrikan kehitykseen. Esimerkiksi elintarvikeviljojen hinnat jatkoivat nousuaan kun Venäjältä ja Ukrainalta tulevan viljan vienti keskeytyi.

Lisäksi sodan epäsuorat vaikutukset voivat ajaa Afrikan maat vakaviin velkavaikeuksiin, jolloin maat eivät suurella todennäköisyydellä onnistu täyttämään velkavelvoitteitaan. Tuonti-inflaatiolla, haasteilla siirtyä kestäviin energiamuotoihin ja mahdollisella geopoliittisen valta-asetelman muutoksella voi olla laaja-alaisia vaikutuksia maanosan kehitykseen. Sota voi myös lisätä eriarvoisuutta ja moniulotteista köyhyyttä, koska ruoan ja polttoaineiden saatavuus ja hintojen nousu vaikuttavat tyypillisesti heikoimmassa asemassa oleviin kotitalouksiin. Nämä sodan epäsuorat vaikutukset voivat johtaa yhteiskunnallisiin jänniteisiin ja levottomuuksiin.

Document Type
Regions and Countries