Inhimillisen kehityksen raportti 2020

UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportin kansi

UNDP Human Development Report 2020

pdf (1MB)

Download

Inhimillisen kehityksen raportti 2020

15. December 2020

Kolmekymmentä vuotta sitten YK:n kehitysohjelma UNDP loi uuden tavan ajatella ja mitata edistystä. Sen sijaan, että käyttäisimme BKT:n kasvua ainoana kehityksen mittarina, UNDP asetti maailman maat paremmuusjärjestykseen niiden inhimillisen kehityksen perusteella: sen mukaan, onko ihmisillä vapaus ja mahdollisuus elää sellaista elämää, mitä he arvostavat. Vuoden 2020 inhimillisen kehityksen raportti korostaa ihmisten tahdonvapautta ja voimaannuttamista toimina, joiden avulla ihmiskunta voi elää oikeudenmukaisemmin tasapainossa maapallon kanssa. Ihmisen toiminnasta on tullut maapalloa hallitseva ja muovaileva voima. Näiden vaikutukset ovat vuorovaikutuksessa olemassa olevan eriarvoisuuden kanssa ja uhkaavat merkittäviä kehityssaavutuksia. Tarvitsemme merkittävän muutoksen tavassa, jolla elämme, työskentelemme ja teemme yhteistyötä muuttaaksemme polkua, jolla olemme. Raportissa tarkastellaan, kuinka tämä muutos saadaan käyntiin.

Vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti on toimituksellisesti itsenäinen YK:n kehitysohjelma UNDP:n toimeksi antama kustanne. Saadaksesi vuoden 2020 raportin kokonaisuudessaan kymmenellä kielellä, sekä muuta lähdemateriaalia sen indekseistä ja erityistä alueellista tietoa, vieraile osoitteessa: http://hdr.undp.org.

Document Type