Uudet naisten voimaantumisen ja sukupuolten tasa-arvon indeksit

Twin indices on women’s empowerment and gender equality (ENG)

pdf (1MB)

Download

Uudet naisten voimaantumisen ja sukupuolten tasa-arvon indeksit

18. July 2023

Uudessa raportissa YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja YK:n kehitysohjelma UNDP yhdistävät voimansa ja ehdottavat naisten voimaantumisindeksiä (Women’s Empowerment Index – WEI) ja globaalia sukupuolten tasa-arvoindeksiä (Global Gender Parity Index – GGPI) kaksoisparametriksi, jonka avulla sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaantumista voidaan mitata globaalisti.


Yhdessä nämä kaksi indeksiä tarjoavat erilaisia, mutta täydentäviä näkökulmia naisten inhimillisen kehityksen, aseman ja vapauksien arvioimiseen. Ne valaisevat naisten maailmanlaajuisesti kohtaamia moniulotteisia haasteita ja ohjaavat kohti tarvittavia toimia ja poliittisia uudistuksia. WEI mittaa naisten asemaa ja vapauksia tehdä valintoja ja tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin neljällä eri osa-alueella: terveys, koulutus, osallisuus ja päätöksenteko. Lisäksi viidentenä kategoriana WEI huomioi naisiin kohdistuvan väkivallan. GGPI arvioi naisten asemaa suhteessa miehiin samoilla inhimillisen kehityksen osa-alueilla: terveys, koulutus, osallisuus ja päätöksenteko.

Sustainable Development Goals