Moniulotteisen köyhyysindeksin raportti 2022

2022 GLOBAL MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX (MPI)

pdf (1MB)

Download

Moniulotteisen köyhyysindeksin raportti 2022

18. October 2022

Uusi julkaistu moniulotteinen köyhyysindeksi (MPI) esittää, että köyhyyden laajamittainen vähentäminen on mahdollista. Raportissa nostetaan esille uusia "köyhyysprofiileja", jotka voivat tarjota läpimurron kehitystoimissa, joilla pyritään vastaamaan köyhyyden eri muotoihin. YK:n kehitysohjelma UNDP:n yhteistyössä Oxfordin yliopiston köyhyyttä ja inhimillistä kehitystä koskevan aloite OPHI:n kanssa laatimassa analyysissa tarkastellaan köyhyyttä monisyisemmin, ottaen huomioon tulotason lisäksi köyhyyden moniulotteisuus. Raportti pyrkii ymmärtämään miten ihmiset kokevat köyhyyttä jokapäiväisen elämänsä eri osa-alueilla – koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuudesta yleiseen elintasoon, kuten asumisen, juomaveden, jätevesihuollon ja sähkön saatavuuteen. 

Ennen pandemiaa köyhyys oli vähentynyt merkittävästi 72 maassa. Raportti kuitenkin ennakoi, että viimeaikaisten päällekkäisten kriisien seurauksena köyhyyden poistamisessa saavutettu kehitys on todennäköisesti osittain pyyhkiytynyt. 

"Tämä uusi MPI-raportti tarjoaa elintärkeää tietoa UNDP:lle jatkaessamme työtämme kaikkialla maailmassa yhteistyössä muiden YK-järjestöjen ja kumppaneidemme kanssa saavuttaaksemme kunnianhimoisen tavoitteemme nostaa 100 miljoonaa ihmistä pois moniulotteisesta köyhyydestä vuoteen 2025 mennessä,” Achim Steiner sanoo.