Kehityskriisin välttäminen kiireellisillä velkahuojennustoimilla

Avoiding ‘Too Little Too Late’ on International Debt Relief

pdf (1MB)

Download

Kehityskriisin välttäminen kiireellisillä velkahuojennustoimilla

11. October 2022

UNDP:n julkaiseman raportin mukaan 54 kehittyvää taloutta, jotka muodostavat yli puolet maailman köyhimmistä ihmisistä, tarvitsevat kiireellistä velkahelpotusta maailmanlaajuisten kriisien seurauksena. Toimimattomuuden riskit ovat vakavat – jos nämä maat eivät pääse tehokkaaseen velkajärjestelyyn, köyhyys kasvaa ja kipeästi kaivatut investoinnit ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastomuutoksen hillitsemiseen eivät toteudu. Maat, joita vaikutukset erityisesti koskevat, ovat maailman ilmastohaavoittuvimpia. 

UNDP:n raportissa esitellään velan uudelleenjärjestelyä varten useita poliittisia toimia, jotka voivat auttaa pysäyttämään syvän velkakriisin. Velan uudelleenjärjestely on kuitenkin vain yksi elintärkeä osa sen varmistamista, että kehittyvillä talouksilla on riittävästi varoja kestävän kehityksen edistämiseksi. Uusia rahoituslähteitä tarvitaan kipeästi, jotta kehittyvät maat voivat investoida ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen.