Afganistan vuosi vallanvaihdon jälkeen

One year in review Afghanistan since august 2021

pdf (1MB)

Download

Afganistan vuosi vallanvaihdon jälkeen

5. October 2022

Afganistanilaiset ovat olleet äärimmäisen vaikeiden olosuhteiden alaisena. He ovat selviytyneet lukuisista haasteista viimeisten 40 vuoden aikana ja osoittaneet valtavaa sopeutumiskykyä. Viimeiset 12 kuukautta ovat kuitenkin tuoneet mukanaan peräkkäisiä kriisejä: humanitaarisen hätätilan, talouden taantuman sekä pankki- ja rahoitusjärjestelmien lamautumisen. Tämän lisäksi tytöiltä on evätty pääsy toisen asteen koulutukseen ja naisten liikkumiselle sekä talouteen osallistumiselle on asetettu rajoituksia.  UNDP:n raportissa One Year in Review: Afghanistan Since August 2021.

Ruokaköyhyyden estämiseksi tarvittavien välttämättömien hyödykkeiden hinta on tällä välin noussut 35 prosenttia, mikä ajaa köyhemmät kotitaloudet velkaantumaan entisestään tai myymään omaisuuttaan selviytyäkseen. Lähes 700 000 työpaikkaa on kadonnut, mikä uhkaa entisestään COVID-19-pandemian, konfliktin, kuivuuden ja Ukrainan sodan vaikutuksista kärsivää väestöä.

UNDP on käynnistänyt osana YK:n yleisiä toimia aluekohtaisen ABADEI-elvyttämisohjelman. Ohjelman avulla UNDP työskentelee suoraan apua tarvitsevien afgaanien kanssa yhteisötasolla "käteistä rahaa työstä" –projektien (cash for work) ja toimeentulojärjestelyjen kautta ruokaturvan parantamiseksi. Ohjelman avulla tullaan tukemaan myös esimerkiksi yksityissektoria, rahoituspalveluja, teknistä ja ammatillista koulutusta, aurinkosähkön tuotantoa sekä terveydenhuoltojärjestelmiä.