Ilmastotekoja kampuksella

13. August 2021
Kestävän kehityksen tavoitteet taustalla ja edessä kysymys Miten ylioppilaskunnat voivat edistää kestävää kehitystä?
On tärkeää, että kestävämpää tulevaisuutta rakennetaan kaikkialla. Myös ylioppilaskunnat ovat viime vuosina ottaneet kestävyysajattelun kokonaisvaltaisesti osaksi toimintaansa – kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan erilaisissa linjapapereissa ja strategioissa, minkä lisäksi kestävyysajattelua jalkautetaan myös kampukselle. UNDP Finlandin kolmiosaisessa haastattelusarjassa jutellaan kestävästä kehityksestä suomalaisten ylioppilaskuntien edustajien kanssa.

Ylioppilaskuntien kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet liittyvät usein päästöjen vähentämiseen ja toiminnan ympäristövaikutusten perusteelliseen huomioonottamiseen. Yliopistojen ohella myös ylioppilaskunnilla on kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita – esimerkiksi vuonna 2019 perustetun Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (TREY) tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius jo vuonna 2025.

Päästöjen vähentämiseen liittyvien toimien hiomista edeltää usein hiilijalanjäljen laskeminen. Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) laski ylioppilaskunnan hiilijalanjäljen ensikertaa viime vuonna ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) selvittää tällä hetkellä omaansa. Molempien ylioppilaskuntien tarkoituksena on hiilijalanjäljen pohjalta suunnitella, miten toiminnan ympäristökuormitusta voidaan vähentää tulevaisuudessa. Myös TREY laskee hiilijalanjälkeään parhaillaan.

”Hiilijalanjäljen laskemisen jälkeen voimme tehdä lisää toimintasuosituksia, jotta hiilineutraaliustavoite 2025 täyttyy”, TREYn tapahtumista ja kestävästä kehityksestä vastaava Hanna Vähävuori kuvailee prosessia.

Ylioppilaskunnat vähentävät päästöjään muun muassa hankintapolitiikan, jätteiden käsittelyn ja energiankulutuksen suitsimisen keinoin ja edistävät kestävämpiä toimintatapoja esimerkiksi luomua, kestotuotteita, kasvisruokaa ja reilun kaupan tuotteita suosimalla.

Pandemia on ehkä hiljentänyt kampuksia, mutta se ei ole hidastanut uudistusten tekemistä. Esimerkiksi VYY nimitti tänä vuonna ylioppilaskunnan hallitukseen ensimmäistä kertaa kestävästä kehityksestä vastaavan jäsenen.

Koska tapahtumia ja ohjelmaa on koronan myötä nähty kampuksilla vähemmän, ylioppilaskunnat ovat aktivoituneet erilaisten virtuaalitapahtumien ja kampanjoiden järjestämisessä. Esimerkiksi LYY on viimeisen vuoden ajan koordinoinut vastuullisiin arjen valintoihin kannustavaa some-kampanjaa yhdessä rovaniemeläisten ainejärjestöjen kanssa. Kampanja on tiedottanut opiskelijoita muun muassa vastuullisemmasta elektroniikan kulutuksesta.

”Vastuullisuuskampanja on kerännyt opiskelijoilta paljon kiitosta, sillä jaetut ohjeet ja vinkit on koettu konkreettisiksi ja helpoiksi”, Siiri Peuraniemi LYYn hallituksesta kertoo.

Ylioppilaskunnat ovat kevään ja kesän aikana suunnitelleet jo tulevaa lukuvuotta. Toiveena on, että syksyllä tapahtumia voitaisiin alkaa pitää taas enenevissä määrin myös kampuksella.

TREYn vuotuinen, syksyllä järjestettävä TREY Topics -teemaviikko keskittyy tällä kertaa kestävään kehitykseen. Myös VYY suunnittelee Kestävä kehitys -aiheista teemaviikkoa. LYY puolestaan on lähtenyt mukaan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja muutaman ylioppilaskunnan yhteiseen Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hankkeeseen, minkä myötä ylioppilaskunta järjestää syksyllä kaksi tapahtumaa, joiden tarkoituksena on tarjota opiskelijoille konkreettisia ohjeita kestävämpien valintojen tekemiseen.

”Ideoita riittää, kunhan on oikea aika toteutukselle”, VYYn kampus- ja kaupunkipoliittinen vastaava Roosa Kesonen summaa ylioppilaskuntien suunnitelmia.