Harjoittelu poikkeusoloissa

17. April 2020
YK:n harjoittelijat pitävät lappuja kädessä jossa yhteisesti lukee Spread the word, not the virus
UNDP Finland

Kuka olet?

Olen Sara, gradua vaille valmis maailmanpolitiikan tutkimuksen opiskelija Helsingin yliopistosta. Teen paraikaan harjoitteluani YK:n kehitysohjelman (UNDP) Pohjoismaiden toimistolla ja harjoittelujaksoni on tällä hetkellä hieman yli puolessa välissä. Kuten arvata saattaa, kuluneen kevään erityislaatuisuus on vaikuttanut myös omaan harjoitteluuni.

Miksi hait harjoitteluun juuri UNDP:lle?

Monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö ja YK-järjestöt ovat kiinnostaneet minua läpi opintojen, eikä UNDP siksi ollut itselleni ennestään täysin vieras järjestö. Hakuvaiheessa kuitenkin syvennyin enemmän siihen, mitä UNDP todella tekee ja millaisia prioriteetteja sillä on toiminnassaan – tämä vahvisti entisestään ajatusta siitä, että haluan tehdä harjoitteluni juuri UNDP:lla.

UNDP on maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka pyrkii löytämään paikallisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Järjestöltä löytyy laajaa osaamista monelta eri osa-alueelta ja UNDP:n erityisenä vahvuutena voidaankin nähdä sen holistinen lähestymistapa kehityshaasteiden ratkaisemiseksi – kestävän kehityksen tavoitteita kun ei voida saavuttaa eristyksissä toisistaan. Toisiinsa linkittyvien haasteiden – kuten vaikkapa ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuksien – ratkaisemiseksi tarvitsemme eri osa-alueiden läpileikkaavia ja innovatiivia ratkaisuja. Harjoittelu UNDP:lla onkin ainutlaatuinen mahdollisuus syventyä näihin aiheisiin. 

Kiinnostavien teemojen lisäksi myös harjoittelun sijoittuminen Kööpenhaminan UN Cityyn on ehdottomasti yksi harjoittelun monista hyvistä puolista. UN City on loistava ympäristö syventää ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä, kehityskysymyksistä ja kestävän kehityksen tavoitteista. UN Cityn yhtenä vahvuutena on ehdottomasti se, että siellä sijaitsee UNDP:n lisäksi myös 11 muun YK-järjestön toimistot, mikä helpottaa monella tapaa myös järjestöjen välisen yhteistyön tekemistä ja synergiaetujen hyödyntämistä.

Mitä harjoittelu UNDP:lla pitää sisällään?

Kuten mainittua, UNDP:n Pohjoismaiden toimisto sijaitsee Kööpenhaminassa. Tämän lisäksi sillä on niin sanotut ‘satelliittitoimistot’ Tukholmassa, Oslossa ja Helsingissä. Aloitin harjoitteluni tammikuussa perehdytyksellä Helsingissä, jonka jälkeen muutinkin jo Kööpenhaminaan, jossa harjoitteluni jatkui UN Cityssa. 

Normaalioloissa päiväni UN Cityssa koostuvat esimerkiksi viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta, mediaseurannasta ja raportoinnista, tapahtumien suunnittelusta, erilaisiin kokouksiin osallistumisesta sekä monenlaisesta selvitystyöstä. Meitä harjoittelijoita on ollut Pohjoismaiden toimistolla tänä keväänä kolme ja olemme työskennelleet tiiviisti yhdessä, vaikka kaikkilla meillä on hieman erilainen painotus työtehtävissämme. Tiimityöskentely onkin keskeinen osa harjoittelua. 

Harjoittelijan näkökulmasta on huippua, että UN Cityssa on myös paljon muita järjestöjä ja niiden harjoittelijoita. UN Cityssa onkin aktiivinen harjoittelijayhteisö – ihmisiin on helppo tutustua ja näin pääsee parhaimmillaan kuulemaan paljon myös muiden UN Cityssa sijaitsevien järjestöjen toiminnasta.

UNDP:n harjoittelija ja SDG tavoite 16
UNDP Finland
YK:n harjoittelijoita UN City:n rappusilla
UNDP Finland

Millä tavoin Covid-19 on vaikuttanut harjoitteluun?

Tämä kevät on ollut erityislaatuinen varmasti aivan jokaiselle, eikä UNDP:n Pohjoismaiden toimisto ole poikkeus. Noin kuukausi sitten siirryimme virallisesti UN Citysta etätöihin Covid-19-pandemian vuoksi. Etätyöskentely sujuu toimistomme tapauksessa varsin hyvin, sillä monet etätyön mahdollistavat työkalut ja toimintatavat ovat myös normaalisti osa toimistomme arkea. Esimerkiksi Skypen, Teamsin ja Zoomin kautta tapahtuvat etäkokoukset ovat toimistollamme lähes päivittäisiä.

Vaikka etätyöskentely sujuukin oikein mukavasti, on tiimityöskentely tietysti erilaista, kun kaikki työskentelevät kotoa käsin. Lisäksi lähes kaikki keväälle suunnitellut tapahtumat ja vierailut on nyt peruttu, mikä tarkoittaa sitä, että myös niihin liittyvä suunnittelu- ja koordinointityö on tyhjentynyt kalenterista. Peruuntumisista huolimatta työnsarkaa on riittänyt pandemiaan liittyen ja UNDP on ollut täydessä työntouhussa virukseen vastaamiseksi ja haavoittuvimmassa asemassa olevien auttamiseksi. Luonnollisesti siis myös oma harjoitteluni on koostunut pääosin pandemiaan liittyvistä työtehtävistä. 

Olen pyrkinyt löytämään hopeareunuksen myös nykyisestä tilanteesta. Minulla on ollut mahdollisuus nähdä, miten UNDP:n kaltainen järjestö toimii tällaiseen kriisiin vastaamiseksi. Lisäksi olen oppinut, kuinka tärkeä rooli viestinnällä on ja kuinka olennaista on, että sitä suunnitellaan huolella ja stretegisesti. Uusi tilanne on vaatinut myös luovuutta ja joustavuutta. Myös me Pohjoismaiden toimistolla olemme pyrkineet miettimään erilaisia luovia tapoja tehdä työtämme. Yksi parhaista puolista harjoittelussa onkin se, että omaa luovuuttaa saa käyttää varsin vapaasti ja tiimimme on hyvin vastaanottavainen uusille ideoille.

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto etsii taas suomenkielistä harjoittelijaa ensi syksylle. Juuri sinä voit etsimämme henkilö. Harjoitteluilmoituksen ja hakuohjeet löydät täältä