Nuoret pohjoismaalaiset YK:n työntekijät: "Pääsen todella näkemään työn merkityksen"

26. November 2020
Kolme naista

Nuoria pohjoismaalaisia työskentelee YK:ssa ympäri maailmaa. Kuvassa keskellä ruotsalainen Catalina Uribe, joka työskentelee YK:n maakoordinaattorin avustajana Guatemalassa.

UNDP Guatemala

”Agenda 2030 parissa pääsee työskentelemään kaikkien mahdollisten kehityskysymysten parissa”, sanoo ruotsalainen Catharina Klingspor, joka toimii UNDP:n apulaisasiantuntijana (Junior Professional Officer JPO). Catharina kirjoittaa työssään viestinnän parissa monenlaisista aiheista –  niin Perun alkuperäiskansoista kuin Libyan koronakriisin vastaisista toimista.

UNDP:n maailmanlaajuinen 17 000 työntekijän tiimi työskentelee köyhyyden poistamiseksi, vahvistaen instituutioita ja hyvää hallintoa ja rakentaen valtioiden kykyä vastata kriiseihin ja shokkeihin. Tähän tiimiin kuuluu myös pohjoismaalaisia, kuten Catharina Klingspor:

”Toimin SDG Integration -tiimin viestintäasiantuntijana New Yorkin poliittisella osastolla. Viestin kestävän kehityksen tavoitteista monipuolisesti: muotoilen viestinnän sanomaa, kirjoitan blogeja ja tarinoita, tuotan videoita, kampanjoita ja sosiaalisen median sisältöä. Työ on todella käytännönläheistä, mutta sisältää samalla paljon suunnittelua ja koordinointia eri UNDP:n toimistojen välillä.”

YK: n korkeimman virkamiehen avustaja

Ruotsalainen Catalina Uribe on YK:n maakoordinaattorin avustaja (SARC) Guatemalassa.

”Maakoordinaattori on maan korkein YK:n virka. Maakoordinaattori on YK:n eri toimijoita yhdessä pitävä liima, joka ohjaa YK:n toimintaa kohdemaassa”, Catalina kertoo.

Maakoordinaattorin avustajana Catalina tekee muun muassa analyysia kohdemaasta ja osallistuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävän strategisen ohjelman luomiseen. Ohjelma muodostaa suuntaviivat YK:n toiminnalle Guatemalassa seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Catalina pitää erityisesti työtehtävien monipuolisuudesta:

”Työssäni pääsen kentälle sekä muodostamaan strategisen kokonaiskuva YK:n toiminnasta. Työssä pääsee oppimaan todella paljon YK:sta ja todella näkemään työn merkityksen kohdemaassa.”

75 vuotta rauhan ja vakauden turvaamista

Tänä vuonna YK viettää 75-vuotisjuhliaan. YK:n työntekijät ovat ehkäisseet konflikteja ja ylläpitäneet rauhaa ja vakautta ympäri maailmaa 75 vuoden ajan. Pandemian,  ilmastokriisin ja kasvavan eriarvoisuuden myötä YK on nyt tärkeämpi kuin koskaan. Suurten haasteiden ylittämiseksi hyvän hallinnon edistäminen kehittyvissä maissa on erityisen tärkeässä asemassa. Tanskalainen Stephanie Andersen työskentelee hyvän hallinnon parissa apulaisasiantuntijana UNDP:n hallintoyksikössä Burkina Fasossa. 

Burkina Fasossa äänestettiin parlamentista ja presidentistä marraskuussa 2020. Stephanie on viettänyt suurimman osan ajastaan PAPE-hankkeen parissa, jolla tuetaan Burkina Fason viranomaisia vaalijärjestelyissä. Stephanie on koordinoinut toimia naisten ja nuorten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi, ja ollut kehittämässä varhaisen varoituksen mekanismia vaaleihin liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi.

”Työssäni palkitsevinta on se, että pääsen vaikuttamaan ihmisten elämään. Minulla on etuoikeus olla osana jotain suurempaa, kuten esimerkiksi infrastruktuurihankkeita, millä voidaan edistää demokratiaa. Pääsen työskentelemään inspiroivien ihmisten kanssa ja hiomaan taitoja, joita tarvitsen edetäkseni YK-uralla”, Stephanie kertoo.

#FacesOfUNDP on YK:n kehitysohjelma UNDP:n Pohjoismaiden toimiston tuottama artikkelisarja, jossa keskitytään UNDP:n pohjoismaalaisten työntekijöiden työhön ympäri maailmaa. Haastattelimme viittä erilaisissa työtehtävissä toimivaa pohjoismaalaista keväällä 2020.