Youth, Peace and Security: Fostering Youth-Inclusive Political Processes

Youth, Peace and Security: Fostering Youth-Inclusive Political Processes

2. February 2024

På verdensplan er der lige nu 1,8 milliarder unge mennesker mellem 10 og 24 år. Mangel på politisk engagement blandt unge, uanset årsagen, påvirker ikke kun dem negativt, men ligeledes det bredere samfund. På trods af unges demografiske betydning møder mange unge udfordringer, når de forsøger at engagere sig politisk og samfundsmæssigt.

Denne guide har til formål at fungere som et redskab til fagfolk og eksperter, der arbejder med at fremme de unges dagsorden samt fred og sikkerhed med et særligt fokus på unges engagement og deltagelse. 

Den fastslår muligheder og udfordringer i forhold til unges politiske deltagelse og giver et indblik i potentielle barrierer for deres evne til at engagere sig meningsfuldt i den politiske og samfundsmæssige debat. Guiden inddrager inspirerende eksempler og casestudier fra hele verden og indeholder specifikke anbefalinger til at fremme politiske processer, der inkluderer unge, og fremme dette meningsfulde engagement. 

Guiden er udviklet af FN’s Udviklingsprogram (UNDP) som en del af Task Force on Youth in Politics in the Global Coalition on Youth, Peace and Security. Det er et resultat af en proces, der inkluderer en “desk review”, interviews med eksperter og praktikere samt regelmæssige konsultationer med medlemmer af Task Force on Youth in Politics.