No Soft Landing for Developing Economies

No Soft Landing for Developing Economies

27. February 2024

Mens finansielle markedsforhold er forbedret på det seneste, og verdensøkonomien har vist sig at være modstandsdygtig over for fortsatte bestræbelser på at nedbringe inflationen, oplever udviklingsøkonomier stadig problemer. Væksten forventes at forblive svag i de kommende år, og risikoen forbliver til den negative side. Selv hvis risiciene ikke materialiserer sig, sidder mange udviklingsøkonomier fast i en negativ feedback-loop mellem gæld og udvikling, som afholder dem fra at foretage nye vækst- og velfærdsfremmende investeringer. Hvis landene skal bryde ud af denne situation, er de nødt til at prioritere politiske reformer, der sigter mod at forbedre den finanspolitiske balance og mobilisere privat kapital. Hvis man tager i betragtning omfanget af de nødvendige udgifter, vil landene under ingen omstændigheder være i stand til imødekomme behovet for bæredygtig udvikling i løbet af det næste årti uden støtte fra et meget større, lydhørt og multilateralt finansielt system. Det skal både omfatte bedre adgang til effektiv gældsomlægning, likviditetsstøtte og langsigtet kapital til en overkommelig pris. Hvis det ikke lykkedes, vil det ikke kun påvirke udviklingsøkonomier med gældsproblemer. Det vil også have en indvirkning på klimaet og den bæredygtige udvikling, hvilket vil indebære stigende omkostninger og muligvis uoprettelige konsekvenser til følge.