SDG Accelerator

31. January 2018

Nye bæredygtige forretningsmuligheder med FN’s verdensmål

SDG Accelerator er et UNDP-program, som har til formål at accelerere mellemstore danske industrivirksomheders innovative arbejde med Sustainable Development Goals (SDG’erne). Programmet finansieres af Industriens Fond og testes i Danmark i 2018 og 2019 med i alt 30 virksomheder og udrulles herefter nordisk og så globalt.

Flere og flere virksomheder ser de globale verdensmål som en løftestang for innovation, vækst og styrket konkurrenceevne. SDG’erne giver også en solid ramme for at styrke virksomhedens fortælling om sig selv og for at tiltrække talentfulde medarbejdere, kunder og investorer.

SDG Accelerator kører over to år og tilbyder de 30 deltagende virksomheder en unik mulighed for få hjælp til at udvikle konkrete, bæredygtige løsninger med et betydeligt forretningspotentiale. Virksomhedernes arbejde med SDG’erne skal inspirere andre virksomheder og synliggøre, hvordan den nye globale agenda for bæredygtig udvikling kan operationaliseres i en virksomhedskontekst og skabe forretningsmæssige gevinster, som også er til gavn for SDG’erne.

Operationalisering af verdensmålene

UNDP er FN’s største udviklingsorganisation med tilstedeværelse i over 170 lande og et omfattende netværk af globale eksperter. Det giver en unik position i relation til implementering af SDG’erne på tværs af sektorer, industrier og markeder. Det særlige i SDG Accelerator er, at fokus ligger på at tilpasse eksisterende viden og værktøjer til den enkelte virksomhed, og dermed gøre det muligt for virksomheden praktisk at operationalisere SDG’erne i netop deres kontekst.

SDG Accelerator udvikles i tæt samarbejde med nordiske frontrunner-virksomheder, der har solid erfaring med at integrere bæredygtighed i innovation og forretningsstrategi med henblik på at styrke konkurrenceevne og værdiskabelse. Monitor Deloitte er implementerende partner på innovationsprogrammet.

Gennem programmet får de deltagende virksomheder:

Testet innovationsprogram: Virksomhederne deltager i et 6-måneders innovationsforløb med fokus på at identificere og udvikle ideer med SDG og forretningspotentiale. Forløbet består af tre skræddersyede møder med virksomheden og to fælles møder med deltagelse af alle virksomhederne, globale FN-eksperter, relevante forretningspartnere, fageksperter og investorer. Formålet er at sikre de rette input og kompetencer, så virksomhedernes forskellige forretningsideer kan blive til virkelighed, og de rette kompetencer opbygges internt i virksomheden.

Styrket medarbejderengagement:  Virksomhederne får hjælp til at omsætte arbejdet med SDG’erne til intern kommunikation og aktiviteter, der kan øge kendskabet til SDG’erne og styrke engagementet hos medarbejderne i virksomheden.

Ekstern profilering og kommunikation: Virksomhederne får løbende mulighed for at formidle deres engagement i SDG-agendaen via sociale medier og andre medieplatforme. De støttes samtidig i at udvikle en samlet kommunikationsplan med afsæt i programmet og SDG’erne. Resultaterne af innovationsforløbene deles løbende til inspiration for andre virksomheder både i Danmark og internationalt. Den endelige model for SDG Accelerator gøres også tilgængelig for alle via en open sourceplatform. 

Til at kickstarte forløbet inviteres alle virksomhederne til et VIP-event med det formål at inspirere og fejre de virksomhedsledere, der griber de nye bæredygtighedsmål.