Når krigen i Gaza går ind i sin syvende måned, vil yderligere 1,74 millioner palæstinensere blive skubbet ud i fattigdom på tværs af hele Palæstina, ifølge FN-vurdering.

UNDP og ESCWA vurderer, at den menneskelige udvikling er gået tilbage mere end to årtier - ud over de tidligste registrerede værdier i 2004.

2. May 2024

Amman & New York, 2. maj 2024 - Mens krigen i Gaza nærmer sig syvende måned, fortsætter fattigdomsraten i Palæstina med at vokse, og er nu nået 58,4 procent. Dette skubber knap 1,74 millioner mennesker yderligere ud i fattigdom, mens bruttonationalproduktet (BNP) oplever et voldsomt fald på 26,9 procent - et tab på 7,1 milliarder dollars sammenlignet med et 2023 scenarie uden krig - ifølge nye estimater fra FN's Udviklingsprogram (UNDP) og Den Økonomiske og Sociale Kommission for Vestasien (ESCWA). 

I dag udgav henholdsvis UNDP og ESCWA en opdateret version af deres indledende vurdering med titlen »The Gaza War: Expected Socio-Economic Impacts on the State of Palestine«, som blev udgivet i november 2023 og vurderede krigens konsekvenser for staten Palæstina og for Gaza i de første tre måneder. Den nye opdaterede vurdering viser konsekvenserne efter seks måneder og indeholder prognoser for scenarier på syv, otte og ni måneder. 

»Hver eneste dag, krigen fortsætter, medfører det store og stigende omkostninger for Gazas indbyggere og alle palæstinensere, både på kort, mellemlang og lang sigt. Sammenlignet med vores tidligere vurdering advarer disse nye tal om, at lidelserne ikke slutter, når krigen slutter. »Hidtil usete niveauer af menneskelige tab, kapitalødelæggelse og den voldsomme stigning i fattigdom på så kort tid vil udløse en alvorlig udviklingskrise, som bringer de kommende generationers fremtid i fare.«

I et scenarie, hvor krigen fortsætter i ni måneder, anslås det at fattigdommen vil blive mere end fordoblet (til 60,7 procent, 2,25 gange højere end niveauet før krigen), hvilket vil øge antallet af mennesker, der skubbes ud i fattigdom, til mere end 1,86 millioner, mens faldet i BNP vil nå 29 procent med et samlet tab på 7,6 milliarder dollars. Vurderingen advarer også om et kraftigt fald i Human Development Index (HDI), UNDP's summariske mål for velfærd, da tilbageskridt i den menneskelige udvikling i Palæstina kan overgå de seneste to årtier - til niveauer fra før 2004, hvor HDI første gang blev beregnet for Palæstina.

UNDP-ESCWA's nye vurdering supplerer resultaterne af Joint Interim Damage Assessment, der for nylig blev offentliggjort af Verdensbanken og FN, og som viste, at de direkte skader på Gazas infrastruktur i januar 2024 udgjorde ca. 18,5 milliarder dollars, svarende til 97 procent af det samlede BNP for Palæstina i 2022. 

For more information og for interviews, kontakt venligst:

Dylan Lowthian, Head of Media Relations, Bureau for External Relations & Advocacy, dylan.lowthian@undp.org 

Noeman AlSayyad, Strategic Communication Advisor, Regional Bureau for Arab States, noeman.alsayyad@undp.org 

Raid Sabbagh, Senior Communication Consultant, Regional Bureau for Arab States, riad.sabbagh@undp.org 

Læs mere her: https://go.undp.org/ZwP