Kvindernes Internationale Kampdag 2021

Styrk kvinders lederskab for at opnå en mere lige, inkluderende og bæredygtig fremtid.

8. March 2021
Illustration af kvinder, der står med flag med skrift, blandt andet "End violence against women"
Illustration: UNDP/Paru Ramesh

8. marts 2021Dette års Internationale Kampdag er helt særlig. Mens lande og samfund langsomt begynder at komme sig efter en ødelæggende pandemi, har vi muligheden for at tage et endeligt opgør med eksklusion og marginalisering af kvinder og piger. Men for at gøre det, har vi brug for øjeblikkelig handling. Kvinder skal sikres lige muligheder for at deltage i udformningen af ​​de afgørende beslutninger, der træffes lige nu, i forbindelse med genopretningen efter COVID-19 pandemien - valg, der vil påvirke mennesker og planetens velbefindende i de kommende generationer.

For at gøre dette, skal vi nedbryde de dybtliggende historiske, kulturelle og socioøkonomiske barrierer, der forhindrer kvinder i at tage plads ved beslutningsbordet. Vi skal sikre, at ressourcer og magt fordeles mere retfærdigt. For eksempel er kvinder overalt i verden fortsat overrepræsenteret i de lavest betalte job og mange i ekstremt sårbare former for beskæftigelse. Kvinder har næsten dobbelt så stor sandsynlighed som mænd for at miste deres job under COVID-19 krisen. Faktisk vil pandemien drastisk øge fattigdomsraten for kvinder og forværre kløften mellem mænd og kvinder, der lever i fattigdom. FN’s Udviklingsprogram (UNDP) arbejder med lande over hele kloden for at imødegå disse uligheder. Vores nye studie viser, hvordan en midlertidig basisindkomst for kvinder i udviklingslande kan være en del af løsningen. UNDP argumenterer for, at en månedlig investering på 0,07 procent af udviklingslandenes BNP vil kunne afbøde pandemiens økonomiske indvirkninger for 613 millioner fattige kvinder i den arbejdsdygtige alder. Investeringen vil også bidrage til øget økonomisk sikkerhed og uafhængighed, der er nødvendig for at kvinder kan engagere sig mere i samfundet, og de beslutninger, der påvirker deres fremtid.

På trods af barrierer står kvinder, især unge kvinder, i spidsen for mangfoldige og inkluderende bevægelser for social forandring - online og på gaden. De spiller bl.a. en førende rolle i klimakampen, og i presset for en grøn økonomi og forbedring af kvinders rettigheder. Og vi ved, at mere inkluderende ledelse og repræsentation fører til stærkere demokratier, bedre regeringsførelse og mere fredelige samfund. Se for eksempel på forskning fra UN Women, der viser, at inddragelse af kvinder i fredsprocesser sandsynligvis vil få fredsaftaler til at vare meget længere. Vi bevæger os dog ikke hurtigt nok. Med de nuværende fremskridt vil ligestilling mellem regeringschefer f.eks. tage yderligere 130 år. UNDP arbejder for at øge kvinders indflydelse og fremme deres deltagelse og lederskab i offentlige institutioner, parlamenter, retsvæsenet og den private sektor. Med vores støtte blev omkring 180 forskellige politikker - fra valgkvoter til kønssmarte forretningspolitikker - indført af lande over hele verden i 2019. UNDP og UN Women’s COVID-19 Global Gender Response Tracker hjælper regeringer med at identificere og udbedre mangler i deres COVID-10 responsplan - fra måder at tackle kønsbaseret vold til omfordeling af ulønnet omsorgsarbejde.

Skal vi bygge en bedre verden og få verdensmålene tilbage på rette spor efter COVID-19 krisen, kan vi ikke bare vende tilbage til den verden, vi havde før. Vi skal gøre tingene anderledes. Det betyder, at vi må nedbryde de barrierer, der holder kvinder og piger tilbage. Dette års Internationale Kampdag er et opråb for ’Generation Ligestilling’. Det er tid til endelig at udnytte styrken af kvinders lederskab til at virkeliggøre en mere lige, mere inkluderende og mere bæredygtig fremtid.

På trods af barrierer står kvinder, især unge kvinder, i spidsen for mangfoldige og inkluderende bevægelser for social forandring - online og på gaden.
Achim Steiner