Centar za održivi razvoj

Ukratko:

Centar za održivi razvoj (CSD) osnovan je u decembru 2013. godine, na osnovu Memoranduma o razumijevanju koji su zaključili UNDP i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Sklapanje tog sporazuma pozdravljeno je na najvišem nivou, od strane tadašnje administratorke UNDP i predsjednika vlade Crne Gore. Centar se fokusira na projekte koji uzimaju u obzir prioritete u sprovođenju Agende 2030 i procesu integracije u EU.

Ciljevi:

Vizijom koja je definisana strateškim smjernicama predviđeno je da će Centar postati tehnički i inovativni centar koji će: promovisati uvođenje pristupa zelene ekonomije; jačati ljudske i socijalne resurse za održivi razvoj u Crnoj Gori, te podržati snaženje nacionalnih upravljačkih sistema za održivi razvoj uopšte.

Centar će podržavati napore i razvojne prioritete zemlje kroz efikasno ostvarivanje svoje tri ključne funkcije:

  • Uspostavljanje veze između politike održivog razvoja i nauke u kontekstu ozelenjavanja ekonomije i jačanja ljudskih i socijalnih resursa i upravljanja u svrhu održivog razvoja kroz primijenjena istraživanja za potrebe odlučivanja zasnovanog na činjenicama.
  • Pružanje projektne podrške sprovođenju Agende za održivi razvoj do 2030, Nacionalne strategije aproksimacije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena i konvencija UN.
  • Kroz uvođenje zelene ekonomije, podizanje nivoa svijesti i uvećanje znanja o održivom razvoju u nacionalnom i regionalnom kontekstu.  

Aktivnosti:

Trenutno, UNDP kroz Centar za održivi razvoj podržava Vladu u sklopu niza projekata u sljedećim oblastima: niskokarbonski turizam, održiva (obnovljiva) energija, efikasno korišćenje resursa, mitigacija i adaptacija na klimatske promjene, zaštita biodiverziteta, te upravljanje kulturnom baštinom. Centar je od Ministarstva nauke Crne Gore dobio licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, te tako doprinosi razvoju zemlje, naročito se fokusirajući na značajniju ulogu istraživača u izradi politika i dolazak do inovativnih rješenja za probleme održivog razvoja.

Očekivani rezultati:

Centar će nastaviti da unapređuje svoj portfolio projekata, kako na planu mobilisanja resursa tako i na planu realizacije, tako što će povezivati razvojne prioritete zemlje sa strateškim ciljevima donatora, širiti bazu donatora i unapređivati različite aspekte diversifikacije portfolija (u pogledu sektora, resursa, vremena, diversifikovanja baze partnera). Centar će takođe unaprijediti svoju naučno-istraživačku djelatnost u skladu sa licencom, čime će doprinijeti da se nauka poveže sa odlučivanjem o politikama. Budući programi Centra obuhvataju oblasti kao što su: pametni gradovi, cirkularna ekonomija, inovacije, prenos tehnologija itd. Centar će ostvariti svoj puni potencijal i pružiti doprinos u svim glavnim oblastima djelatnosti kroz transformaciju –od sektora za zaštitu životne sredine UNDP u nezavisan tehnički i inovativni centar čija je misija da podrži ukupni održivi razvoj Crne Gore.