Ukratko:

Projekat Beutiful Cetinje bavi se ekonomskom revitalizacijom Prijestonice kroz urbanu rekonstrukciju kulturnog nasljeđa, uz primjenu mjera energetske efikasnosti, pružanje stručne obuke, podršku malim preduzećima i podsticanje zelenih ideja i inovacija u sveukupnom urbanom razvoju.

Stara crnogorska Prijestonica Cetinje, poznata i kao “grad muzeja”, posjeduje veliki potencijal za razvoj kulturnog i turizma u prirodi. Javni prostori Cetinja, uključujući njegove ulice, trgove, parkove, javne zgrade i institucije, imaju veliki potencijal da postanu glavno odredište i pokretač ekonomskog života, podržavajući i privlačeći kako stanovnike, tako i turiste.     

Ciljevi:

Opšti cilj je da se slabije razvijene opštine podrže u sprovođenju ekonomske revitalizacije kroz urbanu rekonstrukciju. Ponovno korišćenje i unapređenje postojećih resursa, kako materijalnih tako i  ljudskih, podrazumijeva da se koncept ne gradi samo na tri stuba održivosti (životna sredina, socijalni i tehnološko-ekonomski stub), već da osigura unapređenje pet kapitala: ljudski, kapital životne sredine, socijalni, finansijski i proizvodni.   

Aktivnosti:

Aktivnosti su organizovane oko četiri glavna cilja:

 • podrška niskokarbonskom razvoju kroz revitalizaciju javnih prostora i očuvanje i unapređenje objekata kulturno-istorijskog nasljeđa primjenom mjera energetske efikasnosti, u cilju da građevine i infrastruktura budu ekološki prihvatljivije.
 • povećanje stope zapošljavanja teško zapošljivih kategorija stanovništva, kroz stručno osposobljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, čime se doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti; Podsticanje malog i srednjeg preduzetništva i samozapošljavanja kroz pružanje podrške „zelenom biznisu“ i „ozelenjavanju“ postojećeg poslovanja.
 • pružanje podrške inovativnim zelenim idejama u ukupnom urbanom razvoju.
 • revitalizacija i valorizacija kulturnih dobara, kroz obnovu i valorizaciju objekata koji čine dio kulturnog nasljeđa.

Rezultati:

Projekat Beautiful Cetinje teži ekonomskoj revitalizaciji grada kroz niz mjera koje za cilj imaju podršku malim biznisima, kao i obnovu i adaptaciju objekata i javnih prostora koji su dio istorijskog i kulturnog nasljeđa radi. Cilj je da tako doprinesemo njihovom očuvanju, ali i da ih unaprijedimo primjenjujući mjere energetske efikasnosti i ideje održivog dizajna, čineći objekte i javne prostore ekološki prihvatljivijim. Pored toga, ovaj projekat će stvoriti priliku za pružanje stručnih obuka za određene građevinske vještine značajnom broju nezaposlenih na Cetinju, koji će nakon toga imati priliku da se prijave za nove privremene ili stalne poslove koji će kasnije biti angažovani od strane firmi ugovorenih projektom na obnovi i daljem održavanju odabranih objekata i javnih površina.

U periodu 2011-2018 smo realizovali sljedeće aktivnosti:

 • Rekonstrukcija trga kralja Nikole – 2011. godine;
 • Rekonstrukcija Muzičke akademije uz primjenu mjera EE - 2011/2012;
 • Sanacija krova bivšeg Ruskog poslanstva – 2012. godine; Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i rehabilitacije zgrade bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe Ministarstva vanjskih poslova, početak izvođenja radova – 2014. godine; Rekonstrukcija - 2015/2017; Izrada glavnog projekta enterijera 2018;
 • Izrada konzervatorskog projekta stare bolnice “Danilo I“ – 2012. i njena rekonstrukcija 2013/2014. godine;
 • Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju 2 parka (Njegošev park i Park 13.jula) – 2013
 • Geodetsko snimanje za potrebe izgradnje žičare Kotor – Lovćen – Cetinje – 2013;
 • Izrada glavnog projekta 3 saobraćajnice na ulazu u grad – 2012/2013 i njihova rekonstrukcija – 2013/2015;
 • Konzervatorski radovi - spomenik Ljubotinjanima  - 2015;
 • Izrada glavnog projekta rekonstrukcije Studentskog trga sa podzemnom garažom – 2015;
 • Energetski pregled administrativne zgrade bivše Košute – 2016; Hitna sanacija i adaptacija zgrade bivše Košute – 2016; Izrada glavnog projekta rekonstrukcije Košute sa enterijerom – 2017;
 • Izvođenje radova na rekonstrukciji starog Mlina Ivan Crnojević - 2017/2018

Pored ovih, realizovano je  niz drugih manjih aktivnosti u okviru projekta: organizovana su studentska takmičenja za dizajn urbanog razvoja; desetoro nezaposlenih sa Cetinja je obučeno za energetski efikasnu rekonstrukciju; realizovane su dvije ideje „zelenog“ dizajna za urbani razvoj Cetinja – dizajn za rekonstrukciju stare zelene pijace u istorijskom jezgru Cetinja, i dizajn za urbano unapređenje i procjenu brda Vrtjeljka, itd.

Impact

START DATE

July 2011

END DATE

March 2019

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Montenegro

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

GOVERNMENT OF TURKIYE

Government of Montenegro

Municipality of Cetinje

Municipality of Mojkovac - MNE

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$9,230,817

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2012$174,851

2013$586,926

2014$1,494,383

2015$761,306

2016$1,410,691

2017$1,688,055

2018$89,136

2019$21

Full Project information