Digitalizacija je put do bolje javne uprave

April 27, 2022

Podgorica, 27. april 2022.  godine - Građanke i građani Crne Gore spremni su da koriste digitalne alate i usluge, dok veliki broj kompanija već osjeća benefite postojećih onlajn sadržaja. Ipak  postoji  potreba za ubrzanim razvojem digitalnih usluga koje su jednostavne i olakšavaju pristup javnoj upravi. Digitalna pismenost raste, a dvije trećine građana potvrđuje da posjeduju vještine u korišćenju interneta. Istovremeno, raste i svijest, kao i povjerenje u e-usluge, pa tako 52% građana i 64% preduzeća navode da imaju puno povjerenje u bezbjednost e-usluga.

To govore podaci istraživanja koje je predstavljeno na današnjoj konferenciji posvećenoj aktuelnom stanju, iskustvima i budućnosti digitalne transformacije javne uprave u Crnoj Gori, koja je organizovana u okviru projekta E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija.

Kao podstrek procesu digitalizacije, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i kancelarije UNDP - obezbijedilo 10.000 čitača za elektronsku ličnu kartu, od kojih je 7.000 namjenjeno građanima koji planiraju da podnesu zahtjev za izdavanje e-lične karte, dok je 3.000 namijenjeno najugroženijim grupama, kako bi im se olakšalo obavljanje administrativnih usluga. 

Tim povodom  ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić, kazala je da "radimo zajedno, predano i mijenjamo kulturu u javnoj upravi kako bismo na principima otvorenosti, inkluzije, primjeni human centric design-a i najboljih agilnih praksi, gradili novu modernu  javnu upravu svih nas. A da bi to bilo moguće, morali smo stvoriti strateške temelje programirane na razvoju, te markirati izazove i dati odgovore za njihovo prevazilaženje i mapirati put razvoja, očekivanja i mogućnosti, predvidjeti troškove investiranja, i brzo ponuditi digitalna rješenja koja će građanima i privredi olakšati život. Paralelno sa tim unapređivali smo infrastrukturu vladinih usluga, povećali  stepen i nivo sajber bezbjednosti, ali i stepen interoperabilnosti i uvezanosti registara među državnim organima, što je i jedan od najbitnijih preduslova za digitalizaciju usluga u javnoj upravi. U ovom zahtjevnom procesu, kojim smo utabali put digitalizacije i digitalne transformacije, imali smo nesebičnu pomoć naših partnera iz UNDP-a i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, na čemu smo posebno zahvalni", kazala je Srzentić.

Ingve Engstrom, šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori poručio je da "digitalizacija može biti snažan pokretač razvoja, ali takođe ima tendenciju da uveća postojeće nejednakosti. Digitalna transformacija predstavlja priliku za smanjenje i pojednostavljenje administrativnih procedura, uz istovremeno povećanje transparentnosti, efektivnosti i odgovornosti javne uprave. Ali moramo zatvoriti "digitalni jaz" kako bismo bili sigurni da nijedan građanin ne bude izostavljen", kazao je Engstrom. 

Digitalna transformacija javne uprave ima snažan potencijal za unapređenje kvaliteta same uprave i odnosa s građanima.

"Kako bi se prilagodila potrebama savremenog društva i pružila efikasnije, efektivnije i kvalitetnije e-usluge, javna uprava mora razumjeti potrebe građana i privrede i na osnovu tog uvida unaprijediti sistem koji će osigurati brz i jednostavan pristup javnim uslugama’’ ističe Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori.

"Od javnog sektora se očekuje da ispuni  očekivanja građana i ponudi usluge koje su efikasne za korišćenje, isplative za pružanje i što inkluzivnije - tako da nijedan korisnik ne bude isključen. Građani sada žele bolje državne usluge – očekuju brzinu, jednostavnost, transparentnost i ekonomičnost – uključujući pristup sa jedne tačke za više usluga. Pri tom su zaštita ličnih podataka i bezbjednost informacija prioritet o kojem se ne može pregovarati.  Sve ovo javnoj upravi daje podstrek da konstantno ulaže u inovacije,  redizajnira servese u skladu sa iskustvima, potrebama i prioritetima građana i privrede  kako bi iskoristila puni potencijal koji nudi digitalna tehnologija", kazala je Gašparikova.

O tome kako naši građani i privreda percipiraju e-usluge govorila je prof. dr Dragana Radević, direktorica programa za istraživanja i analize u CEED Consultingu, a kroz dva panela na temu unapređenja okvira za digitalno upravljanje i razvoj inkluzivnih e-usluga, predstavljeni su ključni nalazi i preporuke analiza koje su u prethodnom periodu sprovedene u saradnji UNDP, Ministarstva, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Analize možete preuzeti ovdje