Osnažujemo javni sektor za prevenciju rodno zasnovanog govora mržnje

Održana obuka za trenere i trenerice o rodno zasnovanom govoru mržnje

November 3, 2023

 

Petrovac – 3. novembar 2023. godine – Seksizam, mizoginija i rodno zasnovani govor mržnje se u dovoljnoj mjeri ne prepoznaju i ne preveniraju, zbog čega se različiti oblici rodne diskriminacije često normalizuju, opravdavaju i relativizuju. Zato je jačanje ljudskih resursa preduslov za razvoj inkluzivnog i tolerantnog društva, koje će biti dovoljno senzibilisano da uoči seksizam i suzbije rodnu diskriminaciju. Doprinos rodnoj ravnopravnosti zahtijeva održiva, ujedinjena i sistemska rješenja, zbog čega je važno povezati kapacitete različitih društvenih aktera u jedinstvenu viziju borbe za ravnopravno društvo jednakih šansi. 

U Petrovcu je u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Uprave za ljudske resurse održana obuka o rodno zasnovanom govoru mržnje, sa svrhom jačanja kapaciteta trenera i trenerica Uprave za ljudske resurse. Tokom prethodnih mjeseci, trenerice i treneri iz oblasti rodne ravnopravnosti i komunikacija, sticali su specifična znanja koja su ih pripremala za jačanje institucija i medija, kao važnih društvenih aktera koji bi trebalo da djeluju u cilju suzbijanja svih oblika rodne neravnopravnosti.

 

Prenošenje znanja je krajnji cilj obuke 

Učesnica obuke i trenerica za komunikacije, Dragana Unković-Maljević, kazala je da se rodno zasnovani govor mržnje često normalizuje i nekritički prihvata. Uzrok tome je nedovoljno razumijevanje seksizma, što upućuje na važnost obuka državnih službenika i službenica kako bi prije svega mogli da prepoznaju, reaguju, a potom i utiču na druge da preveniraju rodno zasnovani govor mržnje. 

„Obuke poput ove su važne kako bi mi prepoznali i naučili kako da sjutra nekome drugome objasnimo šta je govor mržnje. Rodna ravnopravnost je jedna od krucijalnih tema o kojoj treba da razgovaramo i da se edukujemo mi koji ćemo biti u prilici da u svojim institucijama prenosimo znanje. Krajnji cilj toga je da osvijestimo što veći broj ljudi o govoru mržnje, a i da prenosimo evropske standarde kako bi se i kaznena politika u Crnoj Gori unaprijedila“. 

Važno je ukazivati na preventivne mehanizme  

Moramo jasnije definisati preventivne strategije kako bismo brže suzbijali rodnu diskriminaciju, a što ranije razumjeli šta je ravnopravno društvo u kojem svi imaju jednake šanse za ostvarenje svojih potencijala, naglasila je trenerica za rodnu ravnopravnost, Jelena Radenović.  

„Treba što prije definisati sredstva pomoću kojih se možemo boriti i sprečavati govor mržnje. Važno je stvoriti prostor da se poboljša zakonodavni okvir, a i povezati različite oblasti društva gdje će svako u svojoj sferi ukazati na mehanizme prevencije. Jako je bitno što je naša grupa na obukama sastavljena od ljudi koji se bave novinarstvom i ljudi koji su treneri i trenerice za rodnu ravnopravnost u institucijama, na taj način širimo kapacitete i ujedinjujemo strategije.“ 

Učesnici i učesnice su istakli da svi koji su dio obuke, stečene vještine mogu upotrijebiti za aktivno djelovanje u cilju izgradnje pravednog društva, u kojem za sve postoje ravnopravne mogućnosti.  

Trenerica za komunikacije, Svetlana Mandić, kazala je da mediji moraju imati razvijene smjernice o rodno ravnopravnom izvještavanju i da treba kritički da pristupaju seksizmu u javnom diskursu, a ne samo da ga prenose.  

„Uloga medija je velika jer mediji mogu da podstiču govor mržnje, pod izgovorom da samo prenose neki govor. Oni na taj način zapravo ojačavaju rodnu diskriminaciju, a treba da budu akteri koji pomažu da se suzbije rodno zasnovani govor mržnje.“ 

Obuka je preduslov za jačanje javnog sektora 

Samostalna savjetnica u Upravi za ljudske resurse, Milica Nikolić, kazala je da institucije imaju odgovornost u jačanju vještina i znanja svojih službenika i službenica.  

„Nastojimo da uvodimo teme rodne ravnopravnosti koje imaju veliki društveni značaj, kako bismo stvarali ne samo inkluzivno, već i pravedno drutšvo u kojem neće postojati selektivnost na osnovu roda“. 

 

Obuka o rodno zasnovanom govoru mržnje organizuje se u ovkviru projekta „Promocija dijaloga i zajedničke akcije za borbu protiv govora mržnje“ koji realizuje UNDP sa ciljem prevencije i adresiranja rodno zasnovanog govora mržnje, seksizma i mizoginije. Projekat je finansiran kroz UNDP portfolio za upravljanje, izgradnju mira, krize i otpornost, finansijskim kontribucijama Švedske i Luksemburga. Trenerice na obuci bile su dekanica Pravnog fakulteta  Aneta Spaić, rukovoditeljka tima u UNDP-u, Kaća Đuričković i projektna koordinatorka u UNDP-u, Marija Blagojević.