Snažne žene, snažno društvo:

Uz EU podršku, ReLOaD2 inicijative igraju ulogu u prevenciji rodno zasnovanog nasilja

23 November 2023

 

Ključnu ulogu u borbi protiv nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini  (BiH) imaju organizacije civilnog društva (OCD) koje zastupaju promjene politika i pružaju podršku žrtvama i kako bi se spriječilo nasilje nad ženama. Projekti OCD koji pomažu stvaranje sigurnijeg okruženja za žene žrtve nasilja prepoznati su u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2).  

 

„Izložena sam dugogodišnjem nasilju u braku, a obzirom da sam kao dijete bila izložena nasilju u porodici, za mene je to bilo normalno. Parola je bila „Šuti i trpi“! Nažalost, i dalje živim u nasilnom braku, svjesno, jer nemam nikakvih vlastitih prihoda da bih se osamostalila, a institucije koje bi trebale da preuzmu brigu o meni nemaju dovoljno sluha“, riječi su 56-godišnje žrtve nasilja iz Goražda (anonimni identitet). Nažalost, ovu sudbinu dijele hiljade njoj sličnih žena u BiH. 

 

Briga za vlastitu sigurnosti i strah od osude javnosti godinama su sputavali ovu Goraždanku da progovori o svom problemu, ali na sreću pomoć je stigla do nje zahvaljujući Udruženju „SEKA“ koje je u okviru ReLOaD2 realizovalo projekatUdruŽENI za ravnopravnost - prevencija rodno zasnovanog nasilja“.   

 

Ovaj projekat je ponudio besplatne edukativne radionice za 12 žena iz Goražda koje su doživjele različita traumatična iskustva. Na radionicama pod nazivom „Zajedno učimo i djelujemo“ su stekle nova znanja iz oblasti rodno zasnovanog nasilja, te kako da osnaživanjem sebe adekvatno i preventivno djeluju u slučajevima nasilja. Kroz projekat su održana i školska predavanja za učenice i učenike VIII  i IX  razreda osnovnih škola u sklopu kojih je 145 mladih obučeno da prepozaju i adekvatno reaguju na rodno zasnovano nasilje. 

„Imam priliku da učestvujem na radionicama koje mi pomažu da radim na svom samopouzdanju kako bi učinila pravi korak i otišla iz braka u kom sam žrtva nasilja .Napadi panike su manji, mogu da kontorlišem situaciju, sada više volim sebe i znam da nije normalno trpiti nasilje,“
kazala je 56-godišnjakinja.

 

„Svima je potrebno dodatno znanje ,ono nam pomaže da bolje odgajamo svoje kćerke ali i da utičemo na promjene u društvu kako bi bilo što manje žena koje su žrtve nasilja.“, istakla je jedna od učesnica, Hanka J. 

 

Podaci OCD pokazuju da je broj žrtava, koje traže pomoć, iz godine u godinu sve veći u gradovima širom BiH. U isto vrijeme aktivnosti koje provode OCD pomogle su da se žene žrtve nasilja ohrabre da prijave nasilje i potraže  zaštitu i podršku. 

 

Iz Udruženja „SEKA“ poručuju da je za sigurnosti žena potreban kontinuiran rad na edukaciji i senzibilizaciji svih institucija, organizacija i pojedinaca koji trebaju biti prva ruka zaštite kako bi se problemu nasilja pristupilo preventivno i represivno.  

 

Pedagoginja i koordinatorica projekta „UdruŽENI za ravnopravnost-prevencija rodno zasnovanog nasilja“ Amina Sarajlić kaže da su slučajevi femicida u BiH, koji su u protekloj godini potresli bosanskohercegovačku javnost, tek probudili donosioce odluka u institucijama o značaju ove teme. U posljednje dvije godine u BiH je femicid izvršen čak 20 puta.   

„Tradicionalna i patrijarhalna struktura dovodi do toga da građani/ke ne prepoznaju nasilje, ignorišu ga ili se boje da ukažu na nasije. Goražde je mali grad gdje se svako poznaje te je velika mogućnost da počinioci nasilja saznaju ko ih je prijavio. Obično muški počinioc ima lične veze sa policijskim službenicima i dobija informacije koje ne bi trebao”, ističe Sarajlić neke od problema u društvu. 

 

Ona dodaje da postoji jaz između teorije i prakse u pravosuđu, jer se slučajevi ne registruju kao nasilje nad ženama ili nasilje u porodici“, već kaonefunkcionalni porodični odnosi“ ilikršenje javnog reda i mira“, što dodatno otežava put zaštite žena žrtava nasilja. Također za žrtve nije osigurana novčana ni socijalna pomoć a ni smještaj  u slučaju potrebe. 

„Većina žrtava ostaje sa počiniocima ukoliko ne dobiju pomoć od familije ili ukoliko nemaju svoj sopstveni dohodak.  Aktivnim radom koordinacionog tijela i UŽ "SEKA" Goražde na području Bosansko-podrinjskog kantona postignut je pomak u osiguravanju zaštite za žrtve, ali je potrebno puno predanog i posvećenog rada svih sudionika u lancu da bi se povratilo poljuljano povjerenje žena u institucije”
kazala je Sarajlić.

 

ReLOaD2 je podržao i projekatIstočno Sarajevo - grad bez nasiljaUdruženja ženaŽenski interaktivni ruralni centar“ (ŽIR) kroz koji će 60 mladih studenata/ica psihologije, soiologije i pedagogije biti obučeno adekvatnom i pravovremenom pružanju podrške žrtvama nasilja, kako psihološke, tako i pravne. 

ŽIR kroz projekat planira osposobiti I SOS aplikaciju za pametne telefone koja pruža mogućnost da žrtve putem chat opcije traže informaciju, dobiju psiho-socijalnu i pravnu podršku, te putem "panika" tastera prijave nasilje organizaciji. 

“Ovo je jako dobar način da se sistematski udruže OCD iz BiH i na takav način pruže podršku, rukovodeći svako u svojoj organizaciji sistemom za podršku, uz mogućnost lakše i brže saradnje”,
kazala je izvršna direktorica ŽIR-a Milena Regoje.

Regoje dodaje da je zbog utjecaja ukorijenjenog patrijarhalnog društva u BiH nužno osigurati da svaki/a pojedinac/ka zna prepoznati nasilje i to zašto je važno da ne živi u nasilnim porodicama i zajednicama. 

Različiti društveni događaji i tehnološki razvoj omogućavaju brži pristup informacijama, stvarajući privid da je nasilje posljednjih godina naglo povećano u BiH, a ustvari je itekako bilo prisutno svih ovih godina”, rekla je Regoje.   

Podaci OCD pokazuju da je žrtvama nasilja ugroženo fizičko i mentalno zdravlje, od prisustva strahova, anksioznosti, depresivnih misli, osjećaja krivnje, povlačenja iz društva, do nedostatka samopouzdanja i samopoštovanja. 

Stoga je krajnji cilj projekata koje je podržao ReLOaD2 da osiguraju podršku što većem broju žrtva, te doprinesu senzibiliranju i informisanju društva o rodno zasnovanom nasilju i njegovim posljedicama 

Program ReLOaD2 finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u saradnji sa lokalnim samoupravama.