Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena

Različiti pokazatelji potvrđuju da rodne nejednakosti u Bosni i Hercegovini (BIH) i dalje postoje, uprkos određenom napretku. Vrijednost UNDP-ovog indeksa humanog razvoja za BiH u 2021. godini je niža za žene nego za muškarce (0,754 odnosno 0,802); učešće žena u radnoj snazi ​​je samo 32,26%; a Indeks rodnog razvoja koji mjeri rodne razlike u dostignućima u humanom razvoju uzimajući u obzir disparitete između žena i muškaraca u tri osnovne dimenzije ljudskog razvoja – zdravlje, znanje i životni standard, iznosi 0,940, što ukazuje na značajan prostor za poboljšanje. Očekivano trajanje života žena u Bosni i Hercegovini je 77,5 godina, dok je muškaraca 73,1 godina. Za žene očekivane godine školovanja su 14,1 godina (13,5 godina za muškarce), prosječne godine školovanja za žene su 9,8 godina i 11,4 godine za muškarce. Međutim, postoji veliki rodni jaz u prihodima. Žene imaju 10.709 USD BND po glavi stanovnika, a za muškarce on je 19.917 USD, pri čemu žene ostvaruju samo 53,7% prihoda muškaraca.

 

Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena

U svom razvojnom pristupu, UNDP stavlja naglasak na rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, te su stoga principi rodne ravnopravnosti u samom središtu mandata UNDP-a i jedna od šest okosnica postojećeg Strateškog plana UNDP-a. Rodna ravnopravnost je i važan akcelerator u realizaciji Agende za održivi razvoj do 2030. Na nivou UNDP-a u zemlji, aktivnosti na rodnoj ravnopravnosti usmjeravaju su vlastitom Strategijom i Akcionim planom za rodnu ravnopravnost (2021-2025.) koja predstavlja lokalizovanu mapu puta za postizanje ciljeva korporativne Strategije rodne ravnopravnosti UNDP-a (2022-2025.) i važan alat za operacionalizaciju rodnih aktivnosti iz UN-ovog Okvira saradnje za održivi razvoj  (2021-2025.) i Programskog dokumenta za BiH (2021-2025.), kao i šire Agende za održivi razvoj do 2030. Strategija UNDP-a u BiH i Gender akcioni plan vođeni su sljedećim ciljevima:

  • Uspostaviti rodnu ravnopravnost kao međusektorsko pitanje u procesu programiranja UNDP-a u zemlji i intenzivirati napore ka rodnoj ravnopravnosti;
  • Povećati napore za izradu programa i prikupljanje sredstava u pravcu konkretnih programskih napora po pitanjima roda i osnaživanja žena;
  • Osigurati da su rodna analiza i planiranje uvršteni u sve strateške aktivnosti UNDP-a u zemlji, kao i u inicijative na samom početku u fazi osmišljavanja i razrade koncepta;
  • Uspostaviti internu koordinaciju za rezultate rodne ravnopravnosti, uključujući formiranje multidisciplinarnog tima za rodna pitanja postepenim razvojem kapaciteta osoblja u programiranju te uvrštavanje rodne ravnopravnosti u njihove tematske sektore;
  • Izgraditi i proširiti partnerstva s vladinim tijelima, agencijama UN-a, civilnim društvom, privatnim sektorom, ženskim grupama i drugim akterima za zagovaranje i šire vlasništvo nad ciljevima UN-a;
  • Omogućiti usklađenost UNDP-a u zemlji sa procesom Pečata rodne ravnopravnosti i osigurati nesmetanu implementaciju Plana poboljšanja UNDP-a u zemlji, učvršćujući i međusobno povezujući dva povezana pravca djelovanja.

Kao što je prethodno navedeno, UNDP u Bosni i Hercegovini se uključio u globalnu inicijativu UNDP-a pod nazivom „Pečat rodne ravnopravnosti“ (2021-2023.) kojom se stvaraju poticaji za snažno djelovanje u oblasti rodne ravnopravnosti te pomaže u poboljšanju organizacione efikasnosti radi postizanja rezultata i veće konzistentnosti učinka.