Praktični priručnik za izradu plana integriteta u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini

Praktični priručnik za izradu plana integriteta u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini

9 December 2022

Druga faza MEG projekta (MEG II 2021-2025), koju finansiraju vlade Švicarske, Švedske i Češke, kao i Delegacija EU, za opći cilj ima doprinos daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini kao i uvođenju efikasnijih i efektivnijih javnih usluga za građane i građanke.

MEG projekat direktno podržava uravnotežen razvoj sistema zaštite integriteta u svim svojim partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS), te se zalaže za primjenu svojih dobrih praksi i na one JLS koje nisu direktno uključene u Projektne aktivnosti.

Zaštita integriteta treba biti u fokusu svake JLS koja je opredijeljena ka razvoju koji se postiže isključivim poštovanjem etičkih principa, ali i proaktivnim, preventivnim i kontinuiranim radom na jačanju sistema za zaštitu integriteta koji podrazumijeva odgovorno i transparentno djelovanje u svim sferama djelovanja i nadležnosti JLS.

Jedna od projektnih aktivnosti koja za cilj ima uspostavljanje snažnih sistema zaštite integriteta jeste podrška partnerskim JLS prilikom izrade njihovih planova integriteta, a koje su iskazale potrebu za ovom vrstom praktičnog priručnika.

Jedna verzija Priručnika je izrađena po važećim Pravilima za izradu plana integriteta u institucijama BiH, koja je izradila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH. Druga verzija Priručnika je izrađena po Pravilima za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj i Priručniku za izradu plana integriteta u institucijama Republike Srpske.