UNDP pokrenuo projekt podrške Bosni i Hercegovini u izvještavanju o klimatskim promjenama prema UNFCCC-u

Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti (BTR1) i kombinirani Peti nacionalni komunikacijski i Drugi dvogodišnji ažurirani izvještaji (NC5/BTR2)

17 February 2024

Radionica povodom početka projekta

 

Razvojni Program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini organizovao je radionicu povodom početka projekta "Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti (BTR1) i kombinirani Peti nacionalni komunikacijski i Drugi dvogodišnji ažurirani izvještaji (NC5/BTR2)" prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC).

Kao potpisnica UNFCCC-a, Bosna i Hercegovina je obavezna periodično podnositi Izvještaje o nacionalnoj komunikaciji, dok je Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti potrebno podnijeti do kraja tekuće godine. Projekt će pružiti podršku Bosni i Hercegovini u pripremi i podnošenju ovih izvještaja, kao i aktivno doprinijeti unapređenju njenih tehničkih i institucionalnih kapaciteta u ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza u oblasti klimatskih promjena.

U naredne četiri godine, projekat će provoditi UNDP u Bosni i Hercegovini u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i ekologije Republike Srpske, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, i Odjelom za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, uz financijsku podršku Globalnog fonda za okoliš (GEF).

Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim izazovima klimatskih promjena, što ovaj projekt čini ključnom strategijom za integraciju klimatskih razmatranja u razvojne ciljeve zemlje. Cilj je identifikovati podatke, unaprijediti transparentnost i ojačati koordinaciju na svim nivoima vlasti u ovoj oblasti. Izvještaji će pružiti pregled ažuriranih aktivnosti i napretka u borbi protiv posljedica klimatskih promjena. Takođe će analizirati ranjivosti i moguće mjere prilagodbe po sektorima, te definisati strategije za prilagodbu posljedicama klimatskih promjena. Nadalje, uključivat će informacije o modelima podizanja svijesti o zaštiti okoliša, obrazovanju, sistemskom istraživanju i transferu tehnologija u kontekstu ublažavanja klimatskih promjena.

Projekat će se voditi međunarodnim iskustvima, nadovezivati se na rezultate srodnih projekata, kao i prethodne izvještajne procese u ovoj oblasti koje je takođe podržao UNDP. Jedna od aktivnosti koju će provesti u tom smislu je i unapređenje domaćeg sistema praćenja, izvještavanja i verifikacije (MRV) podataka o klimatskim promjenama, koji je Bosna i Hercegovina uspostavila u okviru projekta "Integrisani sistem izvještavanja i transparentnosti" (CBIT) koji provodi UNDP i finansira GEF, a što je također jedan od zahtjeva prema UNFCCC-u.

Konačno, projekt će istražiti veze između klimatskih promjena, rodne ravnopravnosti i socioekonomskih čimbenika, naglašavajući važnost sudjelovanja žena u procesima donošenja odluka.

Radionica povodom početka projekta