Obuka za upravljače zaštićenih područja o grant podršci zaštiti prirode i razvoja turizma

U organizaciji USAID-ovog Turizam projekta i projekta SPA koji provodi UNDP

14 March 2023

U organizaciji USAID-ovog projekta podrške razvoju održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam projekat) i projekta „Održivost zaštićenih područja u BiH“ (SPA projekat) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), a finansira Globalni fond za okoliš (GEF), održana je dvodnevna obuka za upravljače zaštićenih područja u Federaciji BiH, s ciljem da se pripreme za učešće u budućim grant programima.

Fokus obuke bio je na javne pozive za dodjelu bespovratne pomoći u oblasti zaštite prirode i razvoja turizma, koji će biti raspisani preko Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Pored upravljača zaštićenih područja, obuci su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, kao i drugih relevantnih institucija i nevladinih organizacija.

Govoreći o značaju ove radionice, šefica Odsjeka za očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti u Sektoru okoliša Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Zineta Mujaković, je izjavila: „Ovo je prvi korak u nastavku edukacija i mislim da je ova dvodnevna obuka bila izuzetno korisna za upravljače, kao i za podizanje svijesti o važnosti zaštićenih područja u FBiH.”

Sanja Bosiljčić Pandur iz FBiH Fonda za zaštitu okoliša je istakla: „Hvala na prilici da kao finansijeri projekata detaljno prodisktujemo sa potencijalnim korisnicima sredstava o njihovim potrebama, izazovima na koje nailaze u toku apliciranja i u samoj realizacije projekata. Mnogi od tih komentara zasigurno biti tema razmatranja, jer nam je u cilju unapređenje javnih poziva i svakako buduće planiranje programskih aktivnosti koje mogu doprinijeti postizanju svih onih ciljeva definiranih strategijama i općenito ciljeva institucija, a to je da se postigne očuvanje i unapređenje okoliša.“

Učesnici su također imali priliku dobiti informacije o drugim raspoloživim izvorima finansiranja za projekte u oblasti razvoja održivog turizma u BiH. 

Jedna od učesnica radionice, Emina Štrkljević, stručna saradnica za prodaju i marketing Nacionalnog parka Una, je izjavila: „Ova obuka je odlična prilika da razmijenimo iskustva, da komuniciramo o poteškoćama sa kojima se susrećemo prilikom apliciranja, implementacije i izvještavanja projekata. Imali smo priliku da dobijemo informacije o javnim pozivima, s osvrtom na kriterije, nedostatke pri apliciranju i monitoringu realizacije projekata.“

Učesnici su podijelili svoja iskustva u pripremi i realizaciji projekata u oblasti zaštite prirode, te istakli da je potrebno dodatno ulagati u očuvanje i promociju zaštićenih područja, što se može postići saradnjom i na lokalnom i međunarodnom nivou kroz projekte, grant programe i kredite. Također je istaknuto da je od suštinskog značaja međusektorska i regionalna saradnja s ciljem jačanja kapaciteta zaštićenih područja i kreiranja zajedničkog brenda, koji bi povećao konkurentnost i prepoznatljivost zaštićenih područja. Lokalne zajednice, a naročito oni pojedinci koji ulažu napore u razvoj i očuvanje zaštićenih područja, imaju važnu ulogu u održivom razvoju, istovremeno se zalažući za očuvanje bogate prirodne baštine Bosne i Hercegovine. 

U narednom periodu će biti organizovana obuka za upravljače zaštićenih područja u Republici Srpskoj. 

 

O projektima

S ciljem pozicioniranja Bosne i Hercegovine kao konkurentne destinacije na svjetskom tržištu, USAID-ov projekat Turizam radi na unapređenju ljudskog kapitala u sektoru turizma, razvoju inovativnih turističkih proizvoda, poboljšanju pristupa finansijama za turističke biznise, harmoniziranju politika i propisa, te na preobražaju brenda i promocije destinacije. Sveobuhvatnim pristupom razvoju održivog turizma, projekat će doprinijeti privrednom rastu i društvenim odnosima u BiH.

Cilj SPA projekat koji provodi UNDP je da doprinese smanjenju uticaja novonastalih klimatskih prijetnji po ključne vrijednosti biološke raznolikosti, osiguranjem mogućnosti za održivo upravljanje i povećano finansiranje zaštićenih područja. Projekat provodi aktivnosti usmjerene na smanjenje ranjivosti ključnih elemenata biološke raznolikosti i jačanje otpornosti odabranih zaštićenih područja u BiH na klimatske promjene. Pored toga, projekat također razvija i testira mehanizme za povećanje prihoda zaštićenih područja od održivog turizma.