Lista odabranih prijava za učešće u specijalističkom trening programu za savjetnike i savjetnice za Pečat rodne ravnopravnosti u privatnom sektoru

RANG LISTA ODABRANIH UČESNIKA I UČESNICA

30 November 2023

Po isteku roka za dostavljanje prijava po osnovu navedenog Javnog poziva, UNDP-ova Komisija za odabir je izvršila evaluaciju pristiglih prijava shodno kriterijima i odredbama iz Javnog poziva. 

Uslijed velikog broja prijava koji je bio značajno veći od broja raspoloživih mjesta u okviru trening programa, a u skladu sa Javnim pozivom, Komisija je sve prijave koje su zadovoljile tražene administrativne i osnovne kriterije dodatno vrednovala, uzimajući u obzir obrazovne kvalifikacije i relevantnost profesionalnog iskustva.

Konačna rang lista odabranih učesnika i učesnica je kako slijedi:
 

1.         Denisa Sarajlić
2.        Azra Bećirović
3.        Adnan Kadribašić
4.        Jasna Kovačević
5.        Zlatan Musić
6.        Sabina Đonlagić Alibegović
7.         Sanja Ramić
8.        Snežana Dačić
9.        Edina Kurtić
10.       Bojan Baškot
11.        Lejla Softić
12.       Adela Ramić
13.       Maida Ćehajić - Čampara
14.       Nejira Nalić McCarrick
15.       Vanja Matić
16.       Šejla Karamehić

Odabrani učesnici i učesnice će biti obaviješteni putem e-maila o narednim aktivnostima i početku programa obuke.