Završen trogodišnji projekat EU4BusinessRecovery: Sve su bolje perspektive za razvoj bh. privrede

8 December 2023

Sa velikim uspjehom završen trogodišnji projekat EU4BusinessRecovery: Cilj  je bio osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u važnim privrednim sektorima Bosne i Hercegovine kako bi se smanjili negativni efekti uzrokovani pandemijom Covid-19. Projekat je dao ekonomski i društveni doprinos u oblastima zaštite na radu, poljoprivrede, turizma, inovacija proizvoda i digitalizacije. Zadržano je preko 8 700 radnih mjesta, otvoreno preko 550 novih, pomognuto 160 startup-a i 343 mikro, mala i srednja preduzeća

Finalnim događajem pod nazivom “Perspektive razvoja bh. privrede” u Sarajevu završen je trogodišnji projekat EU4BusinessRecovery, kojeg su finansirali Evropska unija i vlada SR Njemačke. Cilj projekta bio je osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u važnim privrednim sektorima Bosne i Hercegovine kako bi se smanjili negativni efekti uzrokovani pandemijom Covid-19. Projekat je dao ekonomski i društveni doprinos u oblastima zaštite na radu, turizma, inovacija proizvoda i digitalizacije, što je i pokazano na današnjem događaju kroz mnoštvo pozitivnih priča o poslovanju krajnjih korisnika i korisnica projekta koji su unaprijedili svoje poslovanje. Projekat je pružao tehničku i finansijsku podršku MMSP sa fokusom na žene, mlade i osobe koje pripadaju ranjivim skupinama.

„Danas govorimo o projektu koji smatram jednim od najboljih projekata finansiranih od strane EU koje sam vidio u BiH, EU4BusinessRecovery. Željeli smo podržati poslovanje u BiH u vrijeme krize i fokusirali smo se na sektore i kompanije koje su se suočavale sa različitim izazovima. Danas slavimo značajne rezultate koje smo postigli ovim projektom. Podržali smo 160 startup-a, otvorili nova radna mjesta i iznad svega pomogli da se zadrži preko 8 000 radnih mjesta.“ – rekao je Johann Sattler, šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH.

Također je istakao da u cilju unaprjeđenja poslovnog okruženja, BiH mora da se okrene energetskim investicijama i održivom turizmu, te da je nužna bolja saradnja privatnog i javnog sektora.

„Kada je pandemija zaustavila sve, za Njemačku je sasvim prirodno bilo da udružimo snage zajedno sa našim partnerima u okviru ovog projekta, imajući u vidu da Njemačka i BiH imaju snažne i historijske veze. Kao jedan posvećen partner, Njemačka nastavlja pružati podršku BiH. Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery se inicijalno fokusirao na sektore koji su najteže pogođeni samom pandemijom, uključujući izvozni sektor. Tokom same realizacije projekta, uočena je kvaliteta privatnog sektora u BiH i obećavajući potencijal zbog strateške geografske lokacije i ljudskog potencijala. “- kazao je Dr. Thomas Fitschen, ambasador Njemačke u BiH.

Dodao je da je glavna stvar koja ga fascinira kada je riječ o BiH prekrasna priroda koja je potencijal za budućnost. On ističe da je tajni sastojak razvoja bh. privrede razvoj eko turizma, koji je može učiniti posebnom turističkom destinacijom. 

“U poljoprivredno-prehrambenom sektoru investirali smo zajedno sa 54 kompanije i više od 410 malih poljoprivrednika. Naš fokus usmjeren je na izgradnju bolje budućnosti nakon krize. Podržane kompanije nisu samo oporavile svoje poslovanje, već su također usvojile nove poslovne modele i digitalnu transformaciju, povećavajući svoju proizvodnju, prihode i stvarajući nova radna mjesta.” - istakao je Sylvain Merlen, rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH.

„Nažalost, nakon krize uzrokovane pandemijom, dešavaju se druge krize u svijetu koje utiču na ekonomske tokove. Imamo i probleme dostupnosti kvalifikovane radne snage, a  u svemu tome, najranjiviji sektor je sektor tekstila i kože i obuće. U BiH ovaj sektor mnogo zavisi od globalnih trendova i ukoliko dođe do promjena u lancu vrijednosti, ovaj sektor najviše trpi. U ovom sektoru je uposlen veliki broj žena, a propadanje sektora podrazumijeva sve manje radnih mjesta za žene. Zbog svega toga, mi smo pružili integrisani paket pomoći koji se sastojao iz finansijskog dijela, ali isto tako smo pružili i tehničku podršku kako bi unaprijedili poslovne procese, dali podršku privrednom rastu, ali i posebno se fokusirali na odnos uprave prema radnicima i njihovom položaju unutar kompanije. “ – rekla je Lejla Tanović, koordinatorica MOR-a u BiH.

Osim sektora turizma, kako je navela na početku konferencije Danija Krieg, projektna menadžerica GIZ-a projekat Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, kojeg su implementirali  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), te Organizacije rada (ILO) je dao i značajan doprinos u sektoru metaloprerade, drvoprerade, poljoprivrede i prehrambene industrije, te sektoru proizvodnje tekstila i obuće. 

„Uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ) kroz projekat koji je iznosio 13,7 miliona eura pokrenuti su novi biznisi, uvedeni novi i održivi poslovni modeli, otvoreno je preko 550 novih radnih mjesta, uspostavljeno deset HelpDesk sistema a projekat je podržao 343 mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini“, poručila je Krieg.

UNDP je uz finansijsku podršku Evropske unije, nakon pandemije Covid-19 napravio paket pomoći za privatni sektor, ali su i sami privrednici bili spremni da investiraju kako bi nakon pandemije oporavili svoje biznise. Veliki broj ljudi je bio uključen u realizaciju projekta; mnoge partnerske institucije, strukovna udruženja, privatni sektor i mediji, istakla je Željka Vidović, projektna menadžerica UNDP-a.

Ivan Pavković, direktor Farme Tomislavgrad d.o.o jedan je od korisnika projekta Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery. On ističe da je zahvaljujući projektu farma modernizovana i digitalizovana, da su povećali proizvodnju i smanjili gubitke. 

Sektor tekstila uprkos tradiciji koju ima, pretrpio je najveći udar za vrijeme pandemije Covid-19. Svaki peti otkaz bio je u ovom sektoru, no zahvaljujući kontinuiranoj podršci kroz projekat Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, ovaj sektor je prepoznat, što je posebno važno znamo li da u njemu rade uglavnom žene, kazala je Katarina Crnjanski Vlajčić, projektna menadžerica MOR-a.

Ema Burdžović, vlasnica Catwalk d.o.o. Sarajevo je takođe korisnica projekta. Ona ističe da su, zahvaljujući ovom projektu izvršili transformaciju preduzeća, da je došlo do razvoja brenda i zahvaljujući digatalizaciji, izvoza u EU.

Događaj je obilježio susret donatora, implementatora projekta i krajnjih korisnika, koji su zajedno razgovarali o postignutom, uz zaključak da BiH ima veliki neiskorišten potencijal koji se ogleda u prirodnim resursima, ogromnom ljudskom potencijalu, te blizini evropskom tržištu. Susret je otvorio razgovor o velikim postignućima u sektoru turizma, gdje se zahvaljujući ovom projektu pet turističkih destinacija iz BiH plasiralo na listu Top 100 turističkih destinacija u svijetu.