Vizija mjesnih zajednica Opštine Rogatica

Opština Rogatica je među prvim lokalnim zajednicama koje su u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” usvojile dokument vizije razvoja mjesnih zajednica (MZ) koji će u budućnosti koristiti vijeća MZ na području ove opštine za unapređenje rada i saradnje s lokalnom samoupravom.

9 August 2022

 

Područje opštine Rogatica je administrativno podijeljeno u 13 mjesnih zajednica, od kojih je devet ruralnih, a četiri urbane MZ. Stanovništvo većinom živi u četiri urbane MZ, i to oko 68 posto ukupnog broja stanovnika, dok je u preostalih deset ruralnih MZ nastanjeno oko 32 posto stanovnika. 

Kako bi definisali jasnu ulogu mjesnih zajednica u Rogatici te postavili ciljeve njihovog razvoja u skladu s potrebama stanovnika, predstavnici Opštine Rogatica su u saradnji s projektom „Jačanje uloge mjesnih zajednica” i kompanijom Lucid Linx iz Sarajeva proteklu godinu radili na kreiranju dokumenta vizije mjesnih zajednica.

Projekt je u septembru 2021. angažovao kompaniju Lucid Linx za pružanje podrške partnerskim opštinama i gradovima, njih 10 među kojima je i Opština Rogatica, u procesu izrade prilagođene vizije mjesnih zajednica. Potom su uslijedili radni sastanci stručnjaka iz Lucid Linxa s predstavnicima Opštine Rogatica na kojima su pripremljeni dokumenti i podaci koji su neophodni za lokalizaciju vizije.

Svjesni da bez postojanja vizije nije moguće dati pravac razvoju zajednice, osnovna vodilja kod pripreme i same izrade dokumenta koji definiše viziju mjesnih zajednica u Rogatici je bilo stvaranje slike idealne mjesne zajednice, onakve kako je vide naši stanovnici u budućnosti”, kazala je Darjana Jovičić, saradnica na projektu iz Opštine Rogatica. 

Ona dodaje da dokument o viziji Rogatice ne propisuje nego preporučuje i otvara prostor za kreativna rješenja koja se moraju usklađivati s potrebama stanovnika na prostoru ove opštine.

U izradu naše vizije MZ uključili smo različite kategorije stanovništva kako bi ona odražavala njihove različite potrebe, naročito stavove žena i marginalizovanih grupa”, dodala je Jovičić.

U skladu s metodologijom i planom rada za implementaciju zadataka, predstavnici MZ projekta i Lucid Linxa su operativni tim i predstavnike partnerskih mjesnih zajednica upoznali s principima, vizijom i modelima MZ koji su nastali kroz sveobuhvatan konsultativni proces proveden u sklopu projekta 2018. godine. Prikupljena je neophodna dokumentacija za provođenje potrebnih istraživanja, a jedan od alata za istraživanje je bio i upitnik sa strukturiranim pitanjima koji je poslužio za bolje razumijevanje trenutne uloge mjesnih zajednica u Rogatici.

Cjelokupan projektni tim, kao i predstavnici partnerskih mjesnih zajednica su uzeli učešće na prvom radnom sastanku i konstatovali da vizija sama po sebi ne može voditi stvaranju bolje slike mjesnih zajednica u budućnosti ako nije praćena primjenom praksi koje vode ka ispunjenju te vizije i zakonskim rješenjima. Kroz naš dokument smo stoga usvojili najbolje prakse koje već postoje u mnogim sredinama i prijedloge rješenja koje su stanovnici iznijeli”, pojasnila je Jovičić.

Interes građanki i građana Rogatice u procesu lokalizacije vizije je bio na izuzetno zavidnom nivou, govori Minja Čulić iz kompanije Lucid Linx. On dodaje da su radionicama prisustvovali i predstavnici mjesnih zajednica koje nisu partneri na projektu. 

Učesnici nisu istakli nikakve značajnije poteškoće. Najzanimljiviji im je bio rad u grupama kada su na interaktivan način birali razvojne ciljeve mjesnih zajednica u opštini Rogatica. Ono što nas najviše veseli jeste radost koju smo vidjeli na licima predstavnika mjesnih zajednica kada smo im predstavili osnovni cilj projekta koji se ogleda u revitalizaciji mjesnih zajednica kao osnovnih društvenih zajednica”, rekao je Čulić.

On ističe da su predstavnici mjesnih zajednica kroz radionice shvatili da kroz saradnju s Opštinom Rogatica mogu ostvariti mnoge ciljeve koje su često smatrali nezamislivim.

Dokument vizije razvoja mjesnih zajednica u Opštini Rogatica predviđa razvoj MZ kroz četiri modela - mjesna zajednica kao prostor za zagovaranje i pristup upravi, MZ kao mjesto za pružanje usluga stanovništvu, MZ kao prostor za učešće građana u donošenju odluka i MZ kao društveni centar. Opština Rogatica će u narednom periodu pristupiti izradi i usvajanju i akcionog plana nakon čega će se krenuti u implementaciju vizije mjesnih zajednica.

Smatramo da će transparentnost akcionog plana dovesti do većeg interesa građana i povećanja demokratičnosti. S nestrpljenjem iščekujemo kako će teći cjelokupan proces razvoja mjesnih zajednica u opštini Rogatica”, kazao je Čulić.

Opština Rogatica je jedna od 41 jedinice lokalne samouprave koja učestvuje u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, zajedničkom projektu Vlade Švicarske i Švedske, a koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu s domaćim vlastima.