Uspješno završen projekt izgradnje kapaciteta za borbu protiv klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini

CBIT projekat

17 May 2024
CBIT3


Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) uspješno je realizovao projekt "Integrisani sistem izvještavanja i transparentnosti u Bosni i Hercegovini" (CBIT), koji je finansirao Globalni fond za okoliš (GEF), a koji je pružio podršku u jačanju institucionalnih i tehničkih kapaciteta nadležnih institucija u BiH u ispunjavanja zahtjeva za transparentnost informacija i podataka definisanih Članom 13. Pariškog sporazuma.

Ispunjavanje ovih obaveza podrazumijeva definisanje procesa prikupljanja, obrade i slanja podataka prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), kako bi se uspostavio održiv sistem izvještavanja u odnosu na Utvrđene doprinose (NDC) i druge aspekte klimatskih promjena, u skladu s preuzetim obavezama iz Pariškog sporazuma.

Projekat je postigao značajne pomake u nekoliko ključnih oblasti, uključujući izgradnju kapaciteta relevantnih aktera i uspostavljanje sistema Praćenja, izvještavanja i verifikacije (MRV) emisija stakleničkih gasova (GHG) u BiH, što zahtijeva multisektorski pristup. Kao rezultiranih ovih napora, dostupnost vjerodostojnih podataka će poboljšati inventar GHG emisija i osnažiti nadležne institucije da donose informisane odluke usmjerene na smanjenje emisija GHG-a i ublažavanje uticaja klimatskih promjena na lokalne zajednice. Jedno od postignuća projekta bio je razvoj sveobuhvatnog programa obuke radi unapređenja tehničkih kapaciteta u pripremi inventara GHG-a, uključujući procedure za osiguranje kvaliteta. Osim toga, projekat je pružio tehničku podršku u pripremi relevantnih zakona i podzakonskih akata radi poboljšanja prikupljanja podataka, praćenja i izvještavanja o tim podacima u vezi prilagođavanja klimatskim promjenama. Projekat je također podržao uspostavljanje Informacionog sistema o okolišu (EIS) kao centralnog repozitorija za podatke o okolišu i klimatskim promjenama. Unapređujući kapacitete institucija u procesima prikupljanja, upravljanja i dijeljenja podataka, projekat je postavio temelje za efikasnije i održive prakse.

Također, u cilju promocije rodne ravnopravnosti, projekat je aktivno uključivao predstavnice žena iz različitih institucija - od 173 učesnika u projektnim aktivnostima, stopa učešća žena iznosi 76%. Projekat je također podržao Koaliciju za rodnu ravnopravnost i klimu, koja je pokrenuta u okviru globalne inicijative „Generacija za ravnopravnost", s ciljem da se ubrza napredak u oblasti rodno pravedne klimatske akcije do 2026. godine. Ova podrška je rezultirala izradom korisnog Izvještaja o mapiranju rodne komponente u podacima i pravnim aktima u području klimatskih promjena, okoliša i biodiverziteta

Pored predstavljenih aktivnosti i postignuća, projekat je pružio konkretne i korisne preporuke za oblikovanje budućih sličnih intervencija.

Ojačavanjem institucionalnih i tehničkih kapaciteta, Bosna i Hercegovina je u većoj mogućnosti da odgovori na međunarodne obaveze u vezi sa zaštitom okoliša, doprinoseći održivijoj budućnosti.

Projekat je realiziran u saradnji i uz sufinansiranje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kao i entitetskih Hidrometeoroloških zavoda.

UNDP se zahvaljuje svim partnerima na neizmjernom doprinosu uspjehu projekta CBIT u Bosni i Hercegovini.