Švedska osigurala 14 miliona KM za povećanje energijske efikasnosti u javnom i stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini

28 January 2021

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini i Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Fotografija: Muamer Kolar

Švedska izdvaja 14 miliona KM za dva projekta čiji je cilj smanjenje uticaja prekomjerne potrošnje energije na okoliš i poboljšanje energijske efikasnosti javnih i stambenih zgrada u Bosni i Hercegovini.

Prosječna potrošnja energije u javnim i stambenim zgradama u BiH je preko pet puta veća od godišnje potrošnje energije u zgradama koje se nalaze u sličnim klimatskim uslovima u zemljama Evropske unije. Uslijed prekomjerne upotrebe energije, te drugih izvora zagađenja, 99,6 posto stanovništva izloženo je PM2,5 zagađenju zraka što premašuje smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Također, podaci WHO ukazuju da se 27 posto svih smrtnih slučajeva u BiH može pripisati zagađenju zraka. Domaće vlasti mogu iskoristiti unapređenje energijske efikasnosti za ekonomski, zdravstveni, okolišni i društveni opravak od COVID-19 krize.

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini izjavila je „Nivo zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini mora se smanjiti kako bi se sačuvali životi i okoliš. Povećanje energijske efikasnosti je ključno u borbi protiv zagađenja zraka. Također, doprinosi pozitivnim ekonomskim i društevnim koristima za građane. Iz tih razloga Švedska će nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu kako bi se povećala energijska efikasnost javnih i industrijskih zgrada. Ujedno, podrška će uključivati i ​​poboljšanje energijske efikasnosti stambenih zgrada.”

Gotovo sve zgrade izgrađene su ne vodeći računa o energijskoj efikasnosti, imaju lošu toplotnu izolaciju, stare sisteme grijanja i lošu rasvjetu. Zbog nedostatka investicija, javne i stambene zgrade su u lošem stanju i neophodna je njihova hitna obnova. Pored potencijala za uštedu energije, poboljšanjem energijske efikasnosti javne i stambene zgrade imaju značajan potencijal za smanjenje emisija stakleničkih plinova, kroz realizaciju mjera unapređenja sistema grijanja i zamjene energenata.  

Trogodišnji projekt, koji će realizovati Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), „Dekarbonizacija u stambenom sektoru Bosne i Hercegovine“ ima za cilj razvoj finansijskih mehanizama za provedbu mjera energijske efikasnosti  u stambenim zgradama, uz kreiranje zelenih radnih mjesta i smanjenje emisija CO2. Aktivnosti će biti provedene u 36 opština.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH istakla je: „Vlade moraju odabrati da investiraju u zelenu ekonomiju koja koristi obnovljive izvore energije, a ne fosilna goriva, kako bi se usporili razarajući efekti klimatskih promjena i zaštitio okoliš. UNDP sarađuje sa Švedskom na ubrzanom prelasku na zelenu energiju i poboljšanju energijske efikasnosti kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini da se oporavi od recesije izazvane COVID-19 koja šteti društvenim i ekonomskim prilikama."

Švedska će nastaviti finansirati projekt “Zeleni ekonomski razvoj” (GED), u iznosu od 9.8 miliona KM, čiji je cilj  unapređenje energijske efikasnosti i stimulisanje upotrebe obnovljivih izvora energije u javnim zgradama i proizvodnim procesima malih i srednjih preduzeća. Projekt predviđa smanjenje ugljičnog dioksida za 2.500 tona godišnje i uštedu troškova energije od preko 1.4  miliona KM. Uzimajući u obzir da sektor malih i srednjih preduzeća u BiH u prosjeku troši do 35 posto više energije za svoje proizvodne procese nego što je potrebno, GED projekt će podržati mala i srednja preduzeća kroz implementaciju šeme podsticaja za zeleno finansiranje kroz subvenciju kamatnih stopa za mjere energijske efikasnosti/obnovljive energije.

Projekt će omogućiti svim nivoima vlasti da prate, analiziraju i procjenjuju potrošnju energije, troškove, emisije, energijske investicije i podatke o uštedama u zgradama javnog sektora, istovremeno podržavajući proces pristupanja EU, ispunjavanjem Direktive o energetskoj efikasnosti zgrada, Direktive o energetskoj efikasnosti i Direktive o obnovljivoj energiji i pratećim ciljevima vezanim za ove oblasti. Uštede energije u javnim objektima osiguraće se realizacijom mjera energijske efikasnosti na ovojnici zgrade i sistemu grijanja objekta, te ugradnjom obnovljivih izvora energije.  Pomoć će biti pružena i marginaliziranim porodicama, koje žive u ruralnim područjima bez pristupa električnoj energiji, instaliranjem fotonaponskih solarnih sistema kako bi se osigurala struja i topla voda za 15 domaćinstava.

Do 2024. godine oba projekta će doprinijeti energijskoj obnovi najmanje 30 javnih zgrada, modernizaciji šest sistema javne rasvjete, postavci 12 solarnih sistema za pripremu tople vode/fotonaponskih sistema u javnom sektoru i kreiranju 1.200 zelenih radnih mjesta u BiH. Realizacija mjera energijske efikasnosti značajno će doprinijeti privrednom i društvenom razvoju zemlje kroz poticanje građevinske industrije, unapređenje vještina građevinskih radnika u oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, poboljšanju uslova rada i boravka korisnika, smanjenju računa za energiju za javni sektor i domaćinstva, itd.