Samo 6% žena na rukovodećim pozicijama u energetskom sektoru u BiH

24 March 2022

Panel diskusija „Uloga žena u pravednoj tranziciji energetskog sektora“ na Energetskom samitu u Neumu okupila je neke od najistaknutijh žena u oblasti energetike i zaštite okoliša koje su naglasile nedovoljnu zastupljenost žena na visokim pozicijama u sektoru u kojem dominiraju muškarci te su adresirale neke od uzroka ovog problema.

Kroz svoje uvodno obraćanje, Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH je naglasila značaj rodne ravnopravnosti u energetskom sektoru i uključivanja žena kao korisnica i liderki u svim aktivnostima i donošenju odluka. Tokom izlaganja je istakla značaj zajedničkog rada svih aktera na kreiranju jednakih mogućnosti i prilika za žene i muškarce, koje prema globalnom strateškom planu UNDP provodi u svom i radu sa svim partnerima.

Maša Njegovan, savjetnica za energiju i klimatske promjene je istakla da je zastupljenost žena u energetskom sektoru 20 post, a da je na rukovodećim pozicijama tek 14 posto na globalnom nivou. U Bosni i Hercegovini taj broj je još manji i od ukupnog broja zaposlenih u energetskom sektoru, žena je tek 17 posto, a samo 6 posto je na ključnim pozicijama. Njegovan je dodala i to da su žene generalno manje zastupljene u STEM sektoru, i da je to nešto na čemu se u budućnosti treba više raditi.

„Nijedna zemlja na svijetu ne može ostvariti svoj ekonomski i socijalni potencijal da ne uključi žene na rukovodeća mjesta“ izjavila je Courtney Chubb, direktorica misije USAID u BiH i dodala da USAID vodi računa o ravnopravnosti žena kroz sve svoje projekte. „Posebno mi je drago što mogu najaviti da će USAID podržati osnivanje udruženja žena u energetskom sektoru kroz koje će dobiti priliku da osnažuju jedna drugu ali i energetski sektor“, zaključila je Chubb.

Panelistice Arnesa Borčak UNDP, Branka Knežević ispred Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ivana Boro Tomić, lektorka regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, Joan Walley, britanska ekspertica, Leonida Hadžimuratović, voditeljica odjela energije CETEOR te Marija Đogić, rukovoditeljica službe za odnose s međunarodnim institucijama OIE i EP HZHB dijele mišljenje u vezi sa položajem žena u svim sektorima, i naglasile da je to posebno vidljivo u sektoru energetike koji se smatra da je namijenjen isključivo za muškarce.

Energetski samit 2022  zajedno organiziraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), kroz Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), EU Delegacija u Bosni i Hercegovini, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime njemačke vlade i Britanska ambasada Sarajevo, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Heregovine i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.