Rezultati Javnog poziva za učešće u programu obuke trenera o cyber sigurnosti za MSME

U 2023. godini, u partnerstvu Češke Republike i UNDP-a, a za Ciljeve održivog razvoja pokrenuta je pilot inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o cyber sigurnosti i otpornosti među mikro, malim i srednjim preduzećima (MSME). Ova inicijativa ima za cilj pružiti sveobuhvatnu obuku odabranim kompanijama i trenerima iz relevantnih institucija i organizacija širom Bosne i Hercegovine.

20 June 2024

UNDP u BiH je raspisao javni poziv 28. maja 2024. godine za sve građane Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju specifične kriterije i zainteresovani su za učešće u programu obuke o cyber sigurnosti navedenom u pozivu.

Cilj ovog programa je obuka trenera za cyber sigurnost MSME iz relevantnih centara, koji mogu pružiti obuku i savjetodavne usluge privatnim kompanijama i podržati ih u jačanju njihove otpornosti na cyber prijetnje.

U toku poziva pristigle se ukupno 22 prijave. Evaluacioni komitet je ocijenio svaku prijavu na osnovu unaprijed određenih eliminacijskih i kvalitativnih kriterija.

Nakon evaluacionog procesa i u skladu sa smjernicama javnog poziva, odabrano je 13 profesionalaca koji će učestvovati u programu. Odabrani treneri su:

 • Lejla Turulja

 • Emina Kreštalica

 • Jasmin Heljić

 • Emir Ramić

 • Dragomir Babić

 • Adela Ramić

 • Elmedin Selmanović

 • Adnan Handžić

 • Branko Marković

 • Vesna Simikić

 • Ozrenko Đurić

 • Adam Marić

 • Nihad Hamzić

Odabrani kandidati će biti kontaktirani i informisani o relevantnim detaljima u vezi sa programom obuke.