Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava MSP u BiH

u svrhu provođenja mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

4 October 2022

Projekat Zeleni ekonomski razvoj (GED), koji finansira Vlada Švedske, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), objavljuje rezultate Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH, u svrhu provođenja mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

U sklopu ove podrške, Projekat će pomoći odabranim MSP da iskoriste potencijale energetske efikasnosti i tehnologije obnovljivih izvora energije, kao i u provedbi detaljnih energetskih pregleda i uvođenju sistema upravljanja energijom.

Javni poziv je bio objavljen 12. jula 2022. godine, a zatvoren 12. avgusta 2022. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava, evaluaciona komisija je odabrala 13 MSP u skladu sa listom kriterija koji su bili postavljeni u ovom pozivu.

Konačna rang lista od 13 odabranih MSP koja će dobiti finansijsku pomoć kroz GED projekat slijedi:

 1. HIK d.o.o Sanski Most
 2. Weltplast d.o.o. Posušje
 3. Deling d.o.o. Tuzla
 4. Unisgal d.o.o. Konjic
 5. TRI M Hrvić d.o.o. Tešanj
 6. Planjax Komerc d.o.o. Tešanj
 7. KLM d.o.o. Prnjavor
 8. Info Business d.o.o. Sarajevo
 9. Conita d.o.o. Tešanj
 10. FTM d.o.o. Novi Travnik
 11. Energo Sistem d.o.o. Brčko Distrikt
 12. „EUROGUMA“ d.o.o. Sarajevo
 13. G&S Traders d.o.o. Bijeljina