Regionalna konferencija tužilaca o saradnji u predmetima ratnih zločina

Na konferenciji sudjeluju tužioci iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, kao i Tužilaštva pri MRMKS-u, a podršku radu konferencije pružili su Evropska komisija u BiH i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

18 September 2023

 

Glavni tužilac Tužilaštva BiH, Milanko Kajganić, otvorio je konferenciju na kojoj sudjeluje više od 60 sudionika iz regiona koji će tokom konferencije razgovarati o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina. On je istakao da Tužilaštvo BiH, kao i Sud BiH, imaju ulogu nastavka rada i aktivnosti započetih u Haškom tribunalu u čemu im je potrebna podrška Evropske unije, međunarodne zajednice, kao i Ministarstva pravde BiH, VSTV-a BiH i partnerskih tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini, kao i saradnja sa partnerskim tužilačkim institucijama u regionu.

Sudionicima konferencije obratio se i šef Delegacije EU u BiH, NJ.E. Johann Sattler, koji je u svom obraćanju istakao:

“Regionalna saradnja je ključna kako bi se spriječila nekažnjivost za užasne ratne zločine koji su počinjeni i osigurala pravda za žrtve i njihove porodice. Velik broj optuženih u BiH za ratne zločine sa dvojnim državljanstvima nisu izvedeni pred lice pravde. U rješavanju ovog regionalnog problema EU se zalaže za snažnije sistemsko korištenje protokola o saradnji u procesuiranju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida potpisanih 2013. i 2014. godine između Tužilaštva BiH i tužilaštava iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore.”
Šef Delegacije EU u BiH, NJ.E. Johann Sattler

O važnosti regionalne saradnje, također je govorio i glavni tužilac pri MRMKS-u, Serge Brammertz, koji je istakao važnost zajedničkog rada u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina.

Tužioci iz regiona razgovarali su o dosadašnjoj saradnji, poteškoćama sa kojima su se susreli, kao i prijedlozima za rješavanje i prevazilaženje ovih problema.  Razgovarano je i o pomoći koju pruža MRMKS u vezi sa pribavljanjem dokaza koji su korišteni u postupcima u Den Haagu, kao i saradnji i razmjeni podataka u procesu traženja i identifikacije nestalih osoba.

Segment regionalne saradnje u borbi protiv nekažnjenosti ratnih zločina izuzetno je bitan jer u regionu postoji više stotina osumnjičenih osoba, koje se od pravde skrivaju u nekoj od zemalja regiona, a također na snazi su potrage i potjernice za velikim brojem osumnjičenih osoba.

S obzirom da se veći dio predmeta odnosi na ratne zločine počinjene u BiH, pravosuđe Bosne i Hercegovine zainteresovano je da se regionalnom saradnjom spriječe mogućnosti bijega od sudskih procesa i omogući jačanje vladavine prava.

Regionalna konferencija održava se uz podršku Evropske komisije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).