Predstavnici zemalja Zapadnog Balkana ponovili su svoju opredijeljenost ispunjavanju obaveza iz Zelene agende

UNDP je organizovao dvodnevnu Regionalnu konferenciju „Raspakivanje Zelene agende za Zapadni Balkan ➡ put naprijed“

9 December 2022

 

Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) organizovao je dvodnevnu Regionalnu konferenciju „Raspakivanje Zelene agende za Zapadni Balkan ➡ put naprijed“ od 7. do 8. decembra 2022. godine u Sarajevu, u okviru projekta „Inicijativa za izgradnju kapaciteta za transparentnost“ – CBIT, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu – GEF.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj predstavnika i predstavnica domaćih i regionalnih institucija sa Zapadnog Balkana, kao i međunarodnih organizacija, finansijskih institucija, stručnjaka iz oblasti energetike i životne sredine, kako bi razgovarali o prioritetnim akcijama i narednim koracima koji zemlje regiona trebaju poduzeti u vezi klimatskih promjena i postizanja ugljične neutralnosti, kao i o unaprijeđenju saradnje na putu ka zelenoj i pravednoj tranziciji.

Događaj je upriličen povodom nedavno završene klimatske konferencije UN-a - COP27, na kojoj su se okupili svjetski lideri kako bi razgovarali o tome kako pretočiti obećanja iz Pariskog sporazuma u konkretnu klimatsku akciju. Stoga je cilj ovog događaja bio da se okupe predstavnici relevantnih institucija iz zemalja Zapadnog Balkana i uključe u konstruktivan dijalog na kojem će razmjeniti iskustava i najbolje prakse, kako bi lakše savladali izazove, iskoristili prilike i stvorili uslovi za zajednički napredak prema klimatskoj neutralnosti, jer ovo pitanje ne poznaje granice i zahtijeva učešće cijelog svijeta.

Zemlje Zapadnog Balkana su preduzele početni korak potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi. Ove obaveze su zahtjevne i izazovne, a nacionalnim institucijama je potrebna podrška kako bi brže i adekvatno odgovorili na zadatke koji su pred njima. UNDP pruža značajnu podršku vlastima u BiH u ispunjavanju svog klimatskog obećanja datog u Nacionalno utvrđenim doprinosima (NDC), koji je u središtu Pariškog sporazuma i predstavlja obećanje država za smanjenje nacionalnih emisija i prilagođavanje negativnim uticajima klimatskih promjena. Dugi niz godina radimo sa međunarodnim i domaćim partnerima na obezbjeđivanju finansijskih sredstava za direktnu provedbu mjera i projekata, kao i na pružanju tehničku pomoć za unapređenje kapaciteta institucija. Ove aktivnosti treba provoditi u većem obimu, mnogo brže svuda u zemlji i šire, a UNDP ostaje opredijeljen da nastavi podržavati BiH u ovim naporima.
Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH

Senad Oprašić, šef Odjela za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i operativna kontakt osoba GEF-a, pridružio se ovom događaju zajedno sa dr. Yasemin Biro Kirtman, GEF koordinatoricom za znanje i učenje. Prethodnih dana bili su domaćini GEF-ove regionalne radionice za Evropu, Centralnu Aziju i Bliski istok koja je održana u Sarajevu. Ovom prilikom dr. Biro Kirtman je izrazila zahvalnost što je imala priliku prisustvovati ovoj konferenciji i iz prve ruke vidjeti razmjenu iskustava zemalja Zapadnog Balkana koje sarađuju sa ovim Globalnim fondom već dugi niz godina, uključujući kroz nekoliko klimatskih projekata koji GCF finansira i podržava u ovim zemljama.

 

U okviru Konferencije organizovana su tri panela na teme: Zelena agenda za Zapadni Balkan, finansiranje projekata, i provođenje klimatskih politika i projekata u zemljama regiona.

Učesnici su govorili o trenutnoj energetskoj situaciji koja zahtijeva nove, alternativne i ekološki prihvatljive izvore energije, kao i o činjenici da su klimatske promjene sve skuplje, što predstavlja dodatno opterećenje za slabe ekonomije zemalja Zapadnog Balkana. S tim u vezi, naglašeno je da klimatske akcije donose i ekonomske koristi, jer zelena tranzicija može učiniti ekonomiju održivom, vođenu obnovljivim izvorima energije koji mogu otvoriti nova radna mjesta i ostvariti uštede.

Učesnici su se složili da je neophodno pronaći nove, inovativne načine pristupa zelenom/klimatskom finansiranju koji će podržati zemlje da ispune svoje obaveze, kao i da ojačaju njihove tehničke, finansijske i administrativne kapacitete za pripremu i implementaciju klimatskih projekata. Pored rezultata koji se odnose na klimatske promjene, projekti bi trebalo da se bave socio-ekonomskom uključenošću, jačanjem ženskog preduzetništva i pozitivno utiču na rodnu neravnotežu u ovoj regiji. Nadalje, naglašeno je da ovaj proces tranzicije mora biti pravedan i inkluzivan, te je u tom smislu potrebno podsticati snažnije uključivanje ranjivih grupa, žena, mladih i aktivnije učešće građana. Potaknuta je i potreba daljeg jačanja saradnje postojeće ekspertize u regionu, kao i aktivnog učešća donosilaca odluka u implementaciji Zelene agende.

Svi učesnici su se zahvalili UNDP-u na organizaciji ove važne konferencije i ponovili opredijeljenost zemalja Zapadnog Balkana u ispunjavanju obaveza iz Zelene agende i Sofijske deklaracije.