Povodom Svjetskog dana turizma, UNDP zvanično predstavio novi projekat "Održivost zaštićenih područja u BiH – SPA"

27 September 2022

 

Danas je u Sarajevu zvanično predstavljen projekat "Održivost zaštićenih područja – SPA",  koji provodi UNDP u BiH, a finansira Globalni fond za okoliš (GEF). Cilj ovog petogodišnjeg projekta je da ponudi održivu alternativu upravljanju zaštićenim područjima u BiH, i smanji efekte klimatskih promjena na bogati biodiverzitet zemlje.

Tim povodom UNDP je organizovao radionicu za članove projektnog odbora, projektne partnere, relevantne domaće institucije iz cijele zemlje kao i predstavnike međunarodnih organizacija. Za datum događaja je simbolično odabran Svjetski dan turizma, kako bi se istaknula važnost biodiverziteta za razvoj turizma, što je jedno od nastojanja samog SPA projekta. 

Stephen Kinloch-Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH

Planinarenje i šetnje prirodom, su primjeri ekoturizma potaknutog biodiverzitetom, a BiH ima značajan potencijal za njegov razvoj, sa svojom bogatom biološkom, klimatskom i pejzažnom raznolikošću. Stoga je cilj SPA projekta da ponudi alate i instrumente za bolje i održivo upravljanje zaštićenim područjima, te smanji osjetljivost biodiverziteta na prijetnje od klimatskih promjena. Zauzvrat, to bi doprinijelo finansijskoj održivosti zaštićenih područja, diverzificiralo i unaprijedilo njihov ogroman turistički potencijal za razvoj ekoturizma, dovelo do stvaranja zelenog poslovanja i drugih razvojnih mogućnosti koje će valorizovati i očuvati jedinstvene prirodne vrijednosti bez njihovog ugrožavanja.
Stephen Kinloch-Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH

Mjere za prilagođavanje i jačanje otpornosti na uticaje klimatskih promjena nisu adekvatno regulisane zakonima za očuvanje prirode u BiH, kao ni u planovima upravljanja zaštićenim područjima, a do sada nije bilo značajnijih sredstava niti napora da se ključne vrijednosti biodiverziteta i ugroženi ekosistemi uključe u aktivnosti upravljanja rizikom od katastrofa i mapiranja rizika. 

Senad Oprašić, šef Odsjeka za zaštitu okoliša, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, i GEF operativni focal point

UNDP je, u saradnji sa nadležnim institucijama, temeljito pripremio SPA projekat, tako da se po prvi put uvodi praksa prepoznavanja i planiranja novih mjera u planovima upravljanja zaštićenim područjima, kroz pilot projekte za specifične aktivnosti i mjere, te njihovo adekvatno dokumentovanje. Sa druge strane, SPA projekat će pružiti podršku u kreiranju inovativnih finansijskih mehanizama, koji će dovesti i do jačanja finansijske održivosti zaštićenih područja kroz uključivanje privatnog kapitala, jačanje kapaciteta upravljača za korištenje postojećih grant programa, ali i prepoznavanje zaštićenih područja kao budućih turističkih destinacija, što je uvod u jačanje ekoturizma. U proces će biti uključene i nevladine organizacije, posebno u dijelu monitoringa i evaluacije.
Senad Oprašić, šef Odsjeka za zaštitu okoliša, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, i GEF operativni focal point

Kao potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, BiH je prošle godine usvojila ažurirani Nacionalni utvrđeni doprinos, prema kojem su najosjetljiviji sektori na klimatske promjene u zemlji poljoprivreda, vodni resursi, šumarstvo, energetika, turizam, biodiverzitet i ekosistemi, te ljudsko zdravlje. Ključni naredni korak je hitno definisanje prioriteta, koherentnih sektorskih planova i programa adaptacije na klimatske promjene.

Prije svega hvala projektnom timu koji je u samoj pripremi projekta kontaktirao sva nadležna ministarstva kako bi dobio informacije o stvarnim potrebama zaštićenih područja. Ovo je veoma važan i aktuelan projekat, koji daje podršku upravljačima svih zaštićenih područja, posebno je kad je riječ o finansijskoj održivost što je problem svih upravljača, a poseban značaj ima i podrška razvoju održivog turizma. Kroz sve strateške dokumente identifikovane su klimatske promjene, te je prvi put pružena prilika za izradu planova upravljanja sa posebnim osvrtom na klimatske promjene.
Željka Stojičić, viši stručni saradnik za zaštitu prirode, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Željka Stojičić, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i Mehmed Cero, zamjenik ministra okoliša i turizma Federacije BiH

Veoma sam srećan što sam ovdje i što učestvujem u ovom važnom projektu. Iskoristio bih ovu priliku da vas informišem o veoma važnim aspektima za ovaj projekat. Strategija zaštite životne sredine i akcioni plan (Environmental Strategy and Action Plan – ESAP) će biti finalizirani i biodiverzitet je povezan sa ostalih šest oblasti koje su definisane ovim dokumentima. Drugi važan događaj je COP-15, koji će biti održan u decembru u Montrealu na kojem je planirano da delegacija iz BiH predstavi strateške dokumente. Poželio bih svima da sa ovim projektom u narednih pet godina ostvarimo dobre rezultate.
Mehmed Cero, zamjenik ministra okoliša i turizma Federacije BiH i kontakt osoba za UN Konvenciju o biološkoj raznolikosti (UNCBD)

Tokom prethodnih godina, UNDP je dao značajan doprinos u zalaganju za pravilno prepoznavanje i djelovanje za izgradnju otpornosti na uticaje klimatskih promjena i težnju ka zdravijoj životnoj sredini. Kako bi se naglasila važnost konkretnih klimatskih akcija, preko platforme "Tvoj CO2" kupljeno je 26 sadnica za pošumljavanje Nacionalnog parka Una, koji se nedavno pridružio ovoj platformi, što predstavlja ukupan broj zaštićenih područja koja će biti korisnice SPA projekta. Vrijedi napomenuti da je ovim gestom uskladišteno 89.7 tCO2eq.

Ukupni budžet projekta iznosi 2,79 miliona dolara, uz mogućnost komplementarnih sredstava drugih izvora finansiranja. 

Projekat će se realizovati u bliskoj saradnji sa nadležnim ministarstvima na državnom i entitetskom nivou, kao i Fondovima za zaštitu okoliša FBiH i RS, te sa upraviteljima zaštićenih područja i partnerskim jedinicama lokalne samouprave širom BiH.