Nove prakse doprinose poboljšanju života građana i građanki

Predstavljene dobre prakse lokalnih samouprava u BiH, okruženju i EU

3 February 2023

Na održanoj konferenciji, kojoj su prisustvovali načelnici/gradonačelnici, predsjednici vijeća/skupština i koordinatori projekta iz 31 lokalne uprave iz Bosne i Hercegovine, govorilo se o prihvatanju novih trendova i praksi u radu lokalnih samouprava koje doprinose poboljšanju života građana i građanki.

Konferencija je organizirana u sklopu aktivnosti Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG), kojeg zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Siroco Messerli

"Kvalitet života građana i građanki u velikoj mjeri zavisi od načina rada lokalnih uprava u opštinama i gradovima. Švajcarska u partnerstvu sa ostalim donatorima kroz MEG projekat osigurava tehničku podršku, ali su lokalne uprave te od kojih zavisi da li će i koliki uspjeh zaista biti ostvaren."
Siroco Messerli, zamjenik šefa Misije i direktor za saradnju u Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini

Štěpán Šantrůček

„Češka je prepoznala MEG projekat kao izuzetno bitan korak za Bosnu i Hercegovinu na polju vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnih voda i drago nam je da smo dio ovog sjajnog projekta, kao i dio Vodne alijanse.“
Štěpán Šantrůček, konzul i rukovodilac Odjela za razvojnu saradnju Ambasade Češke Republike

Goran Štefatić

„U narednom periodu MEG projekat će intenzivno pomagati svojim partnerima u usvajanju praksi i modela koji će u konačnici doprinijeti poboljšanju učinka, te većoj odgovornosti, transparentnosti, inkluzivnosti i rodnoj osjetljivosti u pružanju visokokvalitetnih javnih usluga, posebno u vodnom sektoru.“
Goran Štefatić, menadžer MEG projekta

Na konferenciji su razmijenjene dobre prakse i iskustva predstavnika partnerskih lokalnih samouprava po pitanju odaziva i učešća građana u procesima donošenja odluka, kao i poboljšanja učinkovitosti rada lokalnih samouprava. Partneri koji već sprovode srednjoročne akcione planove su podijelili svoja pozitivna iskustva i efekte ovakvog pristupa planiranju na poboljšanje rada lokalne samouprave.

Predstavljeni su i moderni trendovi i koncepti rada u zemljama okruženja i EU, te se diskutovalo o usaglašavanju zakonskog okvira i regulative sa standardima i postojećim dobrim praksama u lokalnim samoupravama. U narednom periodu, uz podršku MEG projekta, slijedi intenzivan rad na realizaciji akcionih planova, te nezavisna evaluacija urađenog posla po osnovu mjerljivih indikatora iz projektne metodologije i nagrađivanje najboljih lokalnih samouprava.