Kvalitetnije usluge za građane

Bolje upravljanje javnim preduzećima

12 December 2022

Projekat „Jačanje integriteta javnih preduzeća“ (Public Enterprise Integrity Project-PEIP) kojeg je u prethodnom period implementirao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u saradnji s Vladom Kantona Sarajevo i uz podršku Vlade Kraljevine Norveške, je pozitivan primjer za druge nivoe vlasti i druge dijelove BiH, zaključak je današnje završne konferencije projekta održane u Sarajevu.

Cilj projekta, koji je pokrenut na inicijativu Vlade Kantona Sarajevo 2019. godine, je bio doprinijeti jačanju dobrog upravljanja i integriteta u sedam javnih preduzeća i javnih ustanova u KS.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo Edin Forto, koji je bio na čelu kantonalnog kabineta i kada je pokrenut PEIP projekat, kazao je na početku završne konferencije da je u mnogim javnim preduzećima i ustanovama zatečena zapuštena situacija, te je tražen način da se sistemski pristupi reorganizaciji i modernizaciji rada.
  
“Tada smo s Ambasadom Norveške i UNDP-jem dogovorili projekt jačanja integriteta. Uzeli smo sedam firmi i ustanova u kojima su napravljeni veliki iskoraci. Doveli smo najbolje svjetske konsultantske i revizorske kuće koje su analizirale rad, na osnovu čega smo unaprijedili korporativno upravljanje, javne nabavke i generalno upravljanje ovim firmama”, objasnio je premijer Forto, navodeći KJP ZOI ’84 kao uspješan primjer preduzeća u kojem je projekt uspješno primijenjen.

Forto je naglasio da se projektom želi na viši nivo postaviti upravljanje u državnim firmama, kako bi se one tretirale kao firme koje djeluju na tržištu, a ne kao firme koje su produžena ruka politike.
  
Dobrim dijelom smo u tome uspjeli”, izjavio je premijer Vlade KS na konferenciji koju organizovali PEIP projekat i Transparency International u BiH. Pored predstavnika partnera na ovom projektu, konferenciji su prisustvovali i predstavnici vlada, resornih ministarstava i javnih preduzeća i ustanova, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predstavnika zemalja iz regije, međunarodne zajednice, donatora, nevladinog sektora i medija.

Ovo je model koji treba preslikati i na druge sredine.
Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo

Siri Andersen, zamjenica ambasadora Kraljevine Norveške u BiH, izjavila je da je Ambasada podržala projekt jer su uvidjeli da Vlada KS ima snažnu volju za reformama.
  
Iz našeg iskustva u Norveškoj, upravljanje javnim preduzećima je kompleksna stvar, zahtijeva veliku podršku, a za početak vam je potrebno da znate stvarno stanje, potrebne su vam činjenice. Drago mi je da je Ambasada Norveške podržala projekt, najprije kroz pregled stanja u sedam kompanija, kako bi se vidjelo kakva je situacija u njima i šta dalje treba raditi. Ovo bi moglo poslužiti kao primjer i drugim dijelovima BiH”, izjavila je Andersen.

Mislim da je pozitivno da su ova javna preduzeće prihvatila ovaj proces.
Siri Andersen, zamjenica ambasadora Kraljevine Norveške u BiH

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, izrazila je zadovoljstvo implementacijom projekta koji je bio podržan od strane UNDP-ovog globalnog partnera Norveške.

Ovaj projekat je nešto novo za BiH. Ovo je definitivno iskustvo koje može poslužiti kao primjer drugima”, navela je Nedera.

Sveobuhvatna analiza preduzeća i davanje preporuka za poboljšanje je jedan novi korak.
Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH

Ona je dodala i da je su za UNDP važan prioritet zadovoljavajuće javne usluge i njihovo poboljšanje, te da UNDP na tome radi kroz različite projekte širom BiH.

Korisnici projekta su bili javna preduzeća i javne ustanove: KJKP Rad, KJP ZOI '84 Olimpijski Centar Sarajevo, KJKP Toplane-Sarajevo, JU Dom zdravlja KS, JU Služba za zapošljavanje KS, JU Studentski Centar Sarajevo i JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.