Japan finansira klimatske akcije u Bosni i Hercegovini kako bi se podržala inkluzivna dekarbonizacija, u cilju ubrzane provedbe nacionalnog klimatskog obećanja

6 April 2022

Japan je postao novi i najveći partner u narednoj fazi UNDP-ove globalne inicijative „Klimatsko obećanje: od opredijeljenosti do uticaja“, i osigurao značajna sredstva za klimatske mjere za Bosnu i Hercegovinu u cilju ispunjavanja njenog nacionalnog klimatskog obećanja.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) dobio je nova sredstva u iznosu od 1,87 miliona USD od Vlade Japana za finansiranje klimatskih mjera, a za podršku Bosni i Hercegovini u konkretnoj provedbi njenih klimatskih planova, kao što su Nacionalni utvrđeni doprinosi (NDC).

Doprinos Japana ambicioznoj inicijativi UNDP-a „Klimatsko obećanje“ će pomoći BiH da odgovori na hitnu potrebu smanjenja visoke ovisnosti o fosilnim gorivima kroz mehanizam za pravednu tranziciju, usmjeren na to da niko ne bude izostavljen, te na pravedne i rodno osviještene mjere.

U saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, projekat će raditi na uspostavljanju osnove za pravednu tranziciju na privredu s niskim udjelom ugljenika, izradom Nacrta „Pravedne tranzicije za sve“ i Strategija pravedne tranzicije za tri industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u BiH, što će biti propraćeno aktivnostima izgradnje kapaciteta sudionika, ranjivih grupa i industrije. Ovim projektom će se također osigurati finansijska sredstva za dekarbonizaciju za najmanje 20 malih i srednjih preduzeća.

Nj. E. Ito Makoto, ambasador Japana u BiH i Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH

U revidiranim Utvrđenim doprinosima, Bosna i Hercegovina se obavezala da će smanjiti emisije gasova s efektom staklene bašte za 33,2% do 2030. godine i skoro za 66% do 2050. godine, u poređenju s nivoima iz 1990. godine, s energetskim sektorom i industrijama s visokim emisijama ugljika u središtu tranzicije na privredu s niskim udjelom ugljenika. Bosna i Hercegovina je također potpisnica Sofijske deklaracije, čime se obavezala da će raditi na ostvarivanju cilja ugljične neutralnosti do 2050. godine.

Kako bi mogla ostvariti konkretan napredak u kontekstu Utvrđenih doprinosa i Sofijske deklaracije, Bosna i Hercegovina mora raditi na dekarbonizaciji privrede bez daljnjeg odgađanja. Ova transformacija privrede u niskougljičnu mora obuhvatiti potrebe najranjivijih, mora biti inkluzivna i pravedna. Ovakav pristup odražava snažnu predanost UNDP-a borbi protiv nejednakosti i siromaštva uz istovremeno napredovanje klimatskih mjera“, rekla je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Nj. E. Ito Makoto, ambasador Japana u BiH, je izjavio: „Na našem putu ka globalnoj ugljično neutralnoj ekonomijii i kontinuiranom smanjenju emisija gasova s efektom staklene bašte u svim aspektima društva, moramo biti svjesni implikacija na privredu i stanovništvo. Društva diljem svijeta se nalaze na prvoj liniji ove tranzicije i potrebna im je podrška kako bi prevladali izazove i uticaje koje ova tranzicija može imati na njih. Vlada Japana predana je pružanju podrške zemljama poput Bosne i Hercegovine u provedbi njihovog nacionalnog klimatskog obećanja kroz finansijsku podršku, prenos tehnologija i razmjenu velikog i bogatog iskustva Japana iz oblasti pravedne tranzicije i ljudske sigurnosti.“

Klimatsko obećanje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija predstavlja najveću globalnu klimatsku i razvojnu ponudu podrške zemljama u realizaciji njihovih nacionalnih obaveza prema Pariškom sporazumu, osiguravajući čistu i pravednu energetsku tranziciju ka neto nultim emisijama i budućnosti otpornoj na klimatske uticaje.

Tokom COP26 (konferencija zemalja članica UN-a o klimatskim promjenama) koja je održana prošle godine, UNDP je pokrenuo narednu fazu Klimatskog obećanja – od opredijeljenosti do uticaja – povećavajući svoju podršku u transformaciji ciljeva Utvrđenih doprinosa u konkretnu akciju u najmanje 100 zemalja. Japan je postao najveći pobornik ove faze pionirske i revolucionarne inicijative i pridružio se dugogodišnjim partnerima u finansiranju Njemačkoj, EU, Švedskoj, Španiji, Italiji, kao i novim partnerima u finansiranju Ujedinjenom Kraljevstvu, Belgiji, Islandu i Portugalu kako bi se navedeni napori ubrzali.

Za više informacija posjetite web stranicu Climate Promiseclimatepromise.undp.org.