Jačanjem vladavine okolišnog prava do održivog razvoja BiH

Okrugli sto u organizaciji projekta Eko-pravda

3 May 2023

Okrugli sto pod nazivom “Krivičnopravna zaštita životne sredine: Gdje je BiH na putu usklađivanja sa pravom i praksom EU?” održan je danas u Sarajevu u okviru projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) „Jačanje okolišne vladavine prava u Bosni i Hercegovini – Eko-pravda“ finansiranog od strane Vlade Nizozemske i  Globalnog programa UNDP-a za jačanje vladavine prava, ljudskih prava, pravde i sigurnosti za održivi mir i razvoj.


Događaj je okupio aktere bh. institucija koje su relevantne za  unapređenje pristupa okolišnoj pravdi i promoviranje ljudskih prava, uključujući predstavnike bh. ministarstava pravosuđa, centara za obuku sudija i tužilaca, profesore ekološkog prava, ekološke pravnike iz organizacija civilnog društva, suce i tužioce.

„U Bosni i Hercegovini zakon o okolišu polako, ali sigurno dobija na snazi. Nema sumnje da će ljudska prava iz oblasti životne sredine biti sve više u fokusu pregleda ljudskih prava u budućnosti. Ali ovo će zahtijevati institucionalnu spremnost i sistemsko praćenje, izvještavanje i procesuiranje kršenja ljudskih prava u oblasti okoliša. Čovječanstvo se suočava s trostrukom planetarnom krizom klimatskih promjena, gubitak bioraznolikosti i ekosustava te zagađenja. Prijetnje okolišu nastavljaju se intenzivirati, što predstavlja veliki globalni izazov.“
Raduška Cupać, rukovoditeljica Sektora za energiju i okoliš u UNDP BiH

S obzirom da je BiH u decembru 2022. godine dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, prvi imperativ u ovoj oblasti je usklađivanje njenog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

„Bosna i Hercegovina kao zemlja koja ima kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji dužna je uskladiti svoje propise sa pravnom stečevinom EU, što predstavlja vrlo značajnu obavezu za sve njene institucije. Analiza usklađenosti krivičnog zakonodavstva BiH sa inoviranom Direktivom EU o krivično-pravnoj zaštiti okoliša važan je doprinos razumijevanju nužnih koraka u pogledu usklađivanja regulatornog okvira.“
Mirza Hujić, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sektor za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline.