Dvije psihijatrijske klinike u Federaciji BiH dobile projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju, izgradnju i opremanje

14 April 2022

Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju, izgradnju i opremanje dvije psihijatrijske klinike u Federaciji BiH je 13. marta 2022. godine zvanično predana predstavnicima Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu i Sveučilišne klinike u Mostaru.

Sa ciljem poboljšanja uslova boravka i liječenja za sve pacijente i radnih uslova za medicinsko osoblje, kroz partnerstvo nadležnih bh. institucija, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB), a u okviru Granta tehničke pomoći finansiranog od strane Slovak Inclusive Growth Account (SIGA) iz Slovačke, izrađena je projektno-tehnička dokumentacije sa predmjerom i predračunom, uključujući prijedlog dokumentacije za javne nabavke radova roba i usluga.

Pomoćnica ministra zdravstva Federacije BiH Marina Bera je izjavila: „Ovaj projekat je od izuzetnog značaja sa više aspekata, jer će rekonstrukcija psihijatrijskih klinika rezultirati dostojanstvenijim liječenjem pacijenata, te će se stvoriti uvjeti koji osiguravaju pristup suvremenim zdravstvenim i tretmanima socijalizacije, sukladno relevantnim standardima Europske unije i Svjetske zdravstvene organizacije. Odbosno, realizacijom ovog projekta omogućit ćemo kvalitetniji smještaj, te radne i terapijske uvjete za pacijente i njihove njegovatelje.“

“Kroz mehanizam Slovak Inclusive Growth Account (SIGA) u partnerstvu sa UNDP-om i Razvojnom bankom Savjeta Evrope realizovali smo ovaj projekat jer je važno da zajedno radimo na ostvarenju Ciljeva održivog razvoja. Ovim projektom se omogućava unapređenje zdravlja i blagostanja svih i odraz je snažne posvećenosti Slovačke ostvarivanju Ciljeva, što je u bliskoj sinergiji sa procesom pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji“, izjavio je ambasador Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini Nj. E. Martin Kačo.

Sadašnji kapaciteti ustanova iziskuju rekonstrukciju oštećene ili privremene infrastrukture, osavremenjavanje u skladu sa modernim standardima (arhitektonski i funkcionalno), kao i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija kako bi se povećao kvalitet i efikasnost medicinskih usluga.

„Unaprjeđenje kvaliteta javnih usluga za posebno osjetljive kategorije stanovništva i jačanje socijalne inkluzije su u fokusu partnerskog rada UNDP-a, Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB) i Slovak Inclusive Growth Account (SIGA) iz Slovačke. Veliko nam je zadovoljstvo obilježiti značajan iskorak kojim je kroz izradu neophodne dokumentacije omogućen pristup novim izvorima finansiranja – u ovom slučaju kreditu Razvojne banke Savjeta Evrope. Ponosni smo na kontinuirano partnerstvo sa domaćim i međunarodnim institucijama zahvaljujući kojem zajednički predano radimo na pružanju podrške zdravstvenom sistemu širom Bosne i Hercegovine“, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH.

Karin Lepp menadžerica Razvojne banke Savjeta Evrope je izjavila: „Ovo je projekat visokog prioriteta za Razvojnu banku Savjeta Evrope kao promotora socijalne inkluzije osjetljivih kategorija stanovništva, poput osoba sa invaliditetom ili onih koje ne dobijaju adekvatnu podršku. Socijalni utjecaj planiranih investicija je visok, jer će doprinijeti boljoj opremljenosti odnosno boljim uslovima za pacijente i medicinsko osoblje, tj. većem komforu i dostojanstvenom tretmanu pacijenata tokom tretmana.“

Ova faza projekta realizovana je kroz saradnju nadležnih bh. institucija, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB), a u okviru Granta tehničke pomoći finansiranog od strane Slovak Inclusive Growth Account (SIGA) iz Slovačke Republike. U okviru projekta je razvijena projektno-tehnička dokumentacija za dvije psihijatrijske klinike u Federaciji BiH, kao i za četiri ustanove za zbrinjavanje lica sa mentalnim poteškoćama u Republici Srpskoj.