Uloga muškaraca u postizanju rodne ravnopravnosti

28 November 2022

Glasovi i žena i muškaraca, koji su se čuli na prvom obilježavanju Međunarodnog dana muškaraca od strane Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine 18. novembra 2022. godine, bili su glasni i jasni govoreći da se izazov postizanja pariteta i rodne ravnopravnosti mora oslanjati na udružene napore žena i muškaraca. S tim u vezi, UNDP je podržao svog dugogodišnjeg partnera, Agenciju za ravnopravnost spolova BiH, u organizaciji događaja koji je bio fokusiran na često zanemareni aspekt – važnost uloge muškaraca u postizanju rodne ravnopravnosti i načine na koje neravnopravnost spolova kao i rigidne i stereotipne rodne norme negativno utječu na muškarce.

Da bi se postigla rodna ravnopravnost, muškarci moraju biti edukovani o rodnoj ravnopravnosti te perspektivama, iskustvima i izazovima sa kojima se žene suočavaju. Muškarci trebaju biti ključni saveznici u tim nastojanjima i aktivni promotori promjena i transformacije kako bi se postigao svijet u kojem muškarci i žene mogu ravnopravno napredovati. Muškarci doista mogu iskoristiti svoj privilegirani položaj u raznim društvenim, političkim i ekonomskim forumima kako bi prenosili poruke o ravnopravnosti i davali primjer drugima, ubrzali efekte i doveli do promjene te istinski transformirali rodnu ravnopravnost i učinili je odgovornošću sviju.

Da bi se postigla rodna ravnopravnost, muškarci moraju biti edukovani o rodnoj ravnopravnosti te perspektivama, iskustvima i izazovima sa kojima se žene suočavaju.
Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini

Pored toga, rodna neravnopravnost sve više uzima svoj danak i od muškaraca. Nepravedne rodne uloge i štetni stereotipi i očekivanja prave i dalje šire štetne oblike “muškosti”. Oni, naprimjer, mogu dovesti muškarce do toga da potiskuju emocije i ranjivost te da nose stigmu zbog problema mentalnog zdravlja, što onda zbog obaveze da budu dominantni, grubi i neovisni, ograničava njihovu sposobnost da traže i dobiju potrebnu pomoć. Pored toga, od muškaraca se očekuje da budu hranitelji porodice, što pojačava društveni i psihološki pritisak, a posebno u teškim socijalnim i ekonomskim situacijama u kojima mogu biti ograničene prilike za rad, a mogućnost osiguranja egzistencije za porodicu može predstavljati izazov. Očekivanje od muškaraca da budu hranitelji porodice se također može negativno odraziti na njihovu sposobnost da naprave ravnotežu između posla i porodičnog života i onemogućiti ih u tome da u potpunosti uživaju u roditeljstvu i da ga razvijaju. Pored toga, rigidne rodne norme mogu ih potaći na riskantno ponašanje i voditi ka nasilju, lošem zdravlju, uključujući i preventivno zdravlje, te kraćem očekivanom životnom vijeku.

Podaci podupiru navedene negativne utjecaje koje rodna neravnopravnost ima na muškarce i dječake. UNDP-ov Indeks rodne ravnopravnosti napravljen u okviru indeksa humanog razvoja redovno mjeri rodnu neravnopravnost kroz tri osnovne dimenzije ljudskog razvoja: zdravlje, obrazovanje te kontrola nad ekonomskim resursima. Izvještaj za ovu godinu govori da je uprkos tome što je generalni nivo prihoda za BiH značajno veći kod muškaraca nego kod žena, BiH muškarci zaostaju u očekivanom broju godina školovanja. Također, očekivani životni vijek žena je skoro pet godina duži nego kod muškaraca.

Još jedan relevantan izvor podataka u ovom smislu je studija o Procjeni utjecaja COVID-19 na društvo, UNDP-a i UNICEF-a. Kroz tri istraživanja, u ovoj studiji je rađena procjena utjecaja COVID‐19 na cijeli niz područja života, stavljajući poseban akcenat na različit utjecaj ove zdravstvene krize na muškarce i žene. 29% muških ispitanika je reklo da su se tokom pandemije suočili s određenim vrstama psihičkih smetnji/poremećaja. 36.5% muškaraca je izjavilo da je pandemija u njima izazvala slične osjećaje onima koje su doživjeli tokom rata devedesetih godina. Analiza nalaza ove studije pokazala je da su muškarci rjeđe govorili o negativnim posljedicama pandemije po njihovo mentalno zdravlje zbog stigme koju su doživljavali drugi muškarci ako bi priznali da imaju probleme vezane za mentalno zdravlje i emocionalni stres i dobili podršku/pomoć.

Također, iskustvo u Bosni i Hercegovini nam govori da će, ako ne budemo partneri sa muškarcima, ovaj posao trajati mnogo duže i biće manje efikasan. Još jedan pozitivni efekat uključivanja muškaraca u pitanja rodne ravnopravnosti je taj da takva ulaganja pomažu u smanjenju štetnih praksi toksičnog maskuliniteta, poput rodno zasnovanog nasilja. Takođe, ovaj rad može ići u pravcu toga da ohrabruje muškarce i dječake da preuzmu jednaku odgovornost za reproduktivni rad.

Prvo obilježavanje Međunarodnog dana muškaraca postavlja čvrstu osnovu svim partnerima za nastavak ovog važnog dijaloga. UNDP je čvrsto opredijeljen da i dalje uključuje muškarce i dječake kao aktivne promotore/donosioce transformativnih promjena u pravcu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. UNDP će također i dalje prepoznavati i na konstruktivan način se baviti negativnim posljedicama koje nepravedne rodne uloge, stereotipi i očekivanja vezani za “muškost” imaju na muškarce i dječake te nastojati da rodna ravnopravnost bude odgovornost sviju i da joj se da najveći prioritet. Generalno, kada se postigne rodna ravnopravnost, i muškarci i žene mogu imati bolje, prosperitetnije i ispunjenije živote.

---

Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena su u središtu razvojnog mandata UNDP-a kao globalni prioritet. Zato je rodna ravnopravnost jedno od šest Vodećih rješenja u okviru Strateškog plana UNDP-a: 2022-2025 za ubrzanje svih Ciljeva održivog razvoja. UNDP-ova Strategija rodne ravnopravnosti 2022-2025 naglašava našu odgovornost da u potpunosti uključimo muškarce i dječake u širok spektar inicijativa. Zbog toga UNDP globalno podržava stvaranje muških vršnjačkih grupa za razmišljanje i kolektivnu akciju za organizacijske promjene, bliže sarađujući s muškarcima na vlasti kako bi se suprotstavili predrasudama kao što je ideja da je političko područje neprikladno za žene, i sistematski ulažući u rad sa muškarcima u konfliktnim i kriznim kontekstima.