İCMA-ƏSASLI LAYİHƏLƏRDƏ İNKLÜZİV İŞTİRAKIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDÇİ KİTABÇASI

GÜCLÜ VƏ İNKLÜZİV İCMA İNKİŞAFI LAYİHƏLƏRİ ÜÇÜN 4 ƏSAS ADDIM

pdf (1MB)

Download

İCMA-ƏSASLI LAYİHƏLƏRDƏ İNKLÜZİV İŞTİRAKIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDÇİ KİTABÇASI

21 June 2022

 

Bu bələdçi kitabçası Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən icra edilən “Azərbaycanda innovasiya əsaslı və dayanıqlı vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Layihənin məqsədi siyasətlərin formalaşdırılması proseslərində və yerli inkişafın təşviqi fəaliyyətlərində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının iştirakını gücləndirmək, onların potensial və imkanlarını artırmaq, eləcə də sosial sahibkarlıq və sosial innovasiya sahəsində əlverişli ekosistem və potensial yaratmaqdır. Layihə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına inklüziv, güclü və dayanıqlı icma-əsaslı layihələrin hazırlanması və icrasında dəstək göstərir. Bu fəaliyyətin tərkib hissəsi olaraq, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları üçün inklüziv icma iştirakına əsaslanan layihələrin tərtib edilməsi və həyata keçirilməsi üzrə təlim təşkil edilmişdir. Bələdçi Kitabçası təlimin tərkibində yer alan əsas mövzuları təqdim edir.