YİF haqqında yığcam məlumat: Sadələşdirilmiş Təsdiq Prosesi

YİF haqqında yığcam məlumat: Sadələşdirilmiş Təsdiq Prosesi

17 December 2019

Yaşıl İqlim Fondu (YİF) geniş və proqressiv layihə portfoliosu yaratmaq üçün sürətlə fəaliyyət göstərir, bir çox layihələr iqlim dəyişikliyini adaptasiya etmək və/və ya azaltmaq məqsədilə artıq icra olunmaqdadır. Halbuki, xüsusilə birbaşa giriş imkanı olan qurumlardan müəyyən kiçikmiqyaslı layihələrin qəbulunu sadələşdirməyə və səmərəşləndirməyə ehtiyac vardır. Buna cavab olaraq, Yaşıl İqlim Fondu Heyəti yeni yanaşma qəbul etmişdir: hal-hazırda fəaliyyət göstərən Sadələşdirilmiş Təsdiq Prosesi Pilot Layihəsi (STP).
Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals
Topics