Третя щорічна конференція «Енергетика без гендеру»

23 November 2021

Привітальне слово Дафіни Ґерчевої Постійної представниці ПРООН в Україні 23 листопада 2021 р.

Фото: ПРООН в Україні

Вельмишановні пані та панове, дорогі гості, колеги та друзі,

Для мене висока честь і величезна привілея вітати вас сьогодні на третій щорічній конференції «Енергетика без гендеру».

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, жінки та чоловіки по-різному відчувають наявність і по-різному використовують енергію. Наприклад, через відключення електроенергії під час приготування їжі або виконання хатніх справ жінкам часто випадає більше роботи, оскільки неоплачувана праця значною мірою лягає на їхні плечі. Крім того, як показало дослідження Європейської Комісії, більше жінок, ніж чоловіків можуть потерпати від енергетичної бідності — цей вираз вживається на позначення ситуації, коли «домогосподарство не може дозволити собі навіть базовий рівень забезпечення енергією, достатній для опалення житла, приготування їжі, освітлення та використання електроприладів у домі». Вищих ризиків паливної бідності зазнають жінки старшого віку через вищу очікувану тривалість життя та нижчі пенсії. Більшість домогосподарств, які самостійно очолюють жінки з нижчим рівнем доходу, також піддаються непропорційній загрозі відчути енергетичну бідність.

Усунення гендерного розриву в енергетичному секторі є життєво необхідним, адже як жінки, так і чоловіки є ключовими рушіями інноваційних та інклюзивних рішень для найбільш нагальних викликів розвитку в усьому світі. Оскільки дії у сфері енергетики та клімату тісно пов’язані між собою, потреба у швидких змінах у представництві чоловіків та жінок у секторі та їх рівний доступ до ресурсів і прийняття рішень стає важливим чинником на шляху до більш сталого та інклюзивного майбутнього, де ніхто не залишиться без уваги.

Ця конференція закладає позитивну тенденцію в правильному напрямку. По всьому світу спостерігається новий імпульс до визначення гендерної рівності як центральної у кліматичних діях та зеленому переході, що проявляється в чітких зобов’язаннях щодо гендерної рівності з боку країн і недержавних акторів і є знаком того, що фундаментом сталості має бути інклюзія та рівність. Це гарна новина, бо жінки схильні до кращих рішень, коли роблять споживчий вибір. Згідно з дослідженням Європейського інституту з гендерної рівності, жінки є зазвичай більш відповідальними споживачами, ніж чоловіки: вони звертають більше уваги на екологічність покупки; вони приділяють більше уваги енергоефективному транспорту й паливу; і вони мають сильніше бажання змінювати свою поведінку задля досягнення сталих цілей, зокрема в контексті енергоефективності.

Хоча здається, що світ рухається в правильному напрямку, ми маємо недостатньо причин для оптимізму. Невеликі кроки, які робляться сьогодні, дають лише незначний проблиск на ще не реалізований потенціал щодо гендерної рівності у сферах інвестицій, контролю, доступу та наявності енергопостачання, тарифів і ціноутворення, інфраструктури, стратегій громадської участі, кадрового планування та вирішення екологічних питань.

Зелена економіка є головним економічним фактором, що лежить в основі пріоритетів національного розвитку країн Європейського Союзу. Згідно з даними «Грінпісу» та Європейської ради з відновлюваної енергетики, інновації в галузі виробництва сприятимуть створенню 2,7 мільйона робочих місць упродовж наступних 20 років. Проте брак кваліфікованих фахівців у цій сфері перешкоджає реалізації цього величезного потенціалу. За останніми оцінками, середня частка жінок в енергетичному секторі по всьому світу складає лише 22-25 відсотків від загальної кількості працівників. Це можна пояснити тим, що менша кількість жінок, ніж чоловіків вивчають природничі науки, технології, інженерію та математику. А це ще одна причина, щоб заохочувати жінок будувати кар’єру в STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, з англ. «наука, технології, інженерія і математика»).

ПРООН в Україні, разом із нашими партнерами, систематично відстоюють посилення участі жінок у процесі прийняття рішень. Ми проводимо цільові дослідження та працюємо над підвищенням поінформованості щодо питань гендерної рівності в економіці, політиці та в сфері захисту довкілля і зменшення ризику природних катастроф.

Ми також підтримуємо Уряд України у переході на більш зелену економіку — соціально інклюзивну та рівноправну, низьковуглецеву, ресурсоефективну, і яка створює більше робочих місць та сприяє процвітанню чоловіків і жінок з різних груп населення. У межах ініціативи ПРООН «Climate Promise» («Кліматична обіцянка») ми оцінили гендерно зумовлені проблеми в кліматичній політиці — зокрема енергетиці, управлінні відходами, транспорті та інших секторах — і надали низку рекомендацій для їх розв’язання. Багато з них були наголошені в оновленому Національно визначеному внеску України в рамках Паризької угоди.

Дорогі партнери та друзі,

Ми не повинні сповільнювати наш темп у побудові гендерно рівного і сталого майбутнього для всіх українців. ПРООН висловлює свою готовність продовжувати роботу з державним і приватним секторами в Україні для забезпечення рівності й інклюзії у прийнятті рішень і створення майбутнього, де всі процвітають і ніхто не залишається без уваги.

На завершення хотіла б сказати, що мене дуже надихають події на зразок цієї, які створюють потужний майданчик для партисипативного та змістовного діалогу щодо розширення прав і можливостей жінок, що активно сприяє прискоренню сталого та інклюзивного розвитку.

Дякую і бажаю плідної дискусії.