Прискорення реалізації порядку денного у сфері бізнесу та прав людини в умовах війни

ПРООН в Україні представила перші результати дослідження з оцінювання контексту, що стосується бізнесу та прав людини, на регіональному форумі ООН.

17 November 2022
Фото: Василь Шепелла / ПРООН в Україні

Третій регіональний форум ООН з питань бізнесу та прав людини у Східній Європі та Центральній Азії, що відбувся 10 листопада, об’єднав представників національних урядів, багатосторонніх організацій, громадянського суспільства, національних інституцій з прав людини (НІПЛ), профспілок, наукової спільноти та бізнесу.

Війна в Україні загрожує економічній стабільності країни та чинить безпосередній руйнівний вплив на всіх чоловіків і жінок, найсильніше вражаючи найбідніші домогосподарства. Станом на березень 2022 року війна змусила половину українських підприємств повністю припинити свою діяльність. Більшість підприємств із решти 50% змушені працювати не на повну потужність. Якщо війна посилиться та затягнеться, до 90% населення країни можуть зіткнутися з бідністю та стати вразливими до бідності. Економічний спад у поєднанні зі значною кількістю внутрішньо переміщених осіб і потоками біженців призводить до масштабних втрат у розрізі зайнятості та доходів. Крім того, криза істотно впливає на українську систему соціального захисту, що призводить до зростання видатків і скорочення надходжень. Війна, що триває в Україні, зумовила істотну потребу у збереженні підприємств і постачальників та створенні нових підприємств і ланцюгів постачання. Згідно з останнім звітом ПРООН, внаслідок хвилеподібного впливу війни в Україні десятки мільйонів осіб в усьому світі опиняться у стані бідності.

Щоб забезпечити стале економічне відновлення та зростання, у рамках невідкладних заходів і планів раннього відновлення необхідно приділяти особливу увагу правам людини, ґендерній рівності та недискримінації. Відповідні рамки передбачені Керівними принципами ООН з питань бізнесу та прав людини.

У рамках Третього регіонального форуму обговорювалися ключові виклики для імплементації Керівних принципів ООН у регіоні з урахуванням спричинених кризою перешкод. Розглядалися ключові регіональні тенденції, виклики та можливості, пов’язані з порядком денним у сфері бізнесу та прав людини у Східній Європі та Центральній Азії, а особливу увагу було приділено наслідкам конфліктів та інших криз, у тому числі війни в Україні, для політичної й економічної ситуації та стану прав людини в регіоні.

Визначення сфери застосування Керівних принципів ООН та поглибленої процедури належної обачності щодо прав людини в українському контексті

У рамках форуму експерти ПРООН в Україні обговорили конкретний вплив на права людини та очікування від підприємств, які працюють в Україні, у рамках процедури належної обачності щодо прав людини. Вони представили перші результати дослідження з оцінювання контексту з питань бізнесу та прав людини*, виконаного за підтримки уряду Японії, покликаного допомогти компаніям, їхнім постачальникам і партнерам в управлінні потенційними та фактичними ризиками ведення бізнесу в умовах війни.

 

Згідно з результатами оцінювання контексту, з початку війни компанії в Україні спрямовують зусилля на забезпечення безпеки своїх працівників. З цією метою компанії докладають максимальних зусиль, проте проблеми, пов’язані з правами людини, часто вирішуються за залишковим принципом.

Як свідчить репрезентативне соціологічне опитування, проведене в рамках дослідження, більшість людей зіткнулися з порушеннями трудових прав, такими як невиплата або часткова виплата заробітної плати, випадки примусового відправлення у відпустку та високі ризики безпеки. Однак, згідно з результатами фокус-груп, більшість українських компаній намагаються мінімізувати вплив війни на їхню діяльність та забезпечити дотримання прав працівників. Деякі великі компанії проводять внутрішній аналіз для визначення реального стану дотримання прав людини та виявлення основних проблем. Проте війна продемонструвала, що значна частка офіційно зареєстрованих політик компаній не змогли пройти випробування екстремальними умовами та вимагають перегляду.

Засвоєні уроки та подальші кроки

Ключові уроки, засвоєні бізнесом протягом восьми місяців війни, можна описати у вигляді трьох пунктів: (і) дотримання міжнародних правових стандартів, у тому числі Керівних принципів ООН та поглибленої процедури належної обачності щодо прав людини; (іі) відповідальність перед працівниками, споживачами, громадами; (ііі) стійкість для роботи в умовах кризи, що передбачає наявність плану на випадок надзвичайної ситуації та чіткої кризової стратегії. Незважаючи на складні умови у вигляді тяжких гуманітарних і економічних наслідків, компанії, які працюють в Україні продовжують надавати підтримку своїм працівникам у формі харчових продуктів і предметів першої необхідності, професійної психологічної підтримки, облаштування укриттів, додаткової фінансової підтримки, авансової виплати заробітної плати та допомоги дітям і сім’ям.

Однак існує істотна потреба у зміцненні потенціалу та підвищенні обізнаності з питань, що стосуються взаємозв’язку бізнесу та прав людини, з наданням чітких настанов для компаній щодо того, яким очікуванням вони повинні відповідати згідно з Керівними принципами ООН, особливо під час війни та повоєнного відновлення. З цією метою передбачається розробка та запуск навчально-просвітницьких ініціатив за підтримки ПРООН, у тому числі онлайн-курсів на платформі Дія.Освіта, щоб допомогти українським підприємствам у застосуванні Керівних принципів ООН і поглибленої процедури належної обачності щодо прав людини. Крім того, ПРООН тісно співпрацюватиме з партнерами для сприяння інтеграції принципів у сфері бізнесу та прав людини у плани та політики відновлення.

Дослідження з оцінювання контексту було проведене в рамках глобального проєкту ПРООН, фінансованого Урядом Японії та спрямованого на підвищення стандартів прав людини у сфері бізнесу шляхом сприяння імплементації Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини. Заходи проєкту враховують особливості воєнного контексту та зорієнтовані на дві основні цілі: (і) супровід компаній у ході проведення поглибленої процедури належної обачності щодо прав людини для оцінювання, запобігання та пом’якшення негативних наслідків; та (іі) надання допомоги Уряду України в розробці відповідних політик та інтеграції принципів у сфері бізнесу та прав людини у стратегічні документи щодо прав людини, спрямовані на усунення порушень прав людини у сфері бізнесу. Проєкт ґрунтується на результатах і рекомендаціях дослідження ПРООН від 2021 року та Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини від 2019 року.

Загальна інформація: 

ПРООН в Україні просуває норми та цінності у сфері прав людини в Україні, приділяючи особливу увагу імплементації Керівних принципів ООН. У 2021 році в межах проєкту «Права людини для України» ПРООН започаткувала пілотний проєкт «Бізнес і права людини в Україні — прискорення сталого та справедливого розвитку шляхом імплементації Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини» для визначення початкових умов, прогалин і можливостей та повного розуміння поточної ситуації володільців прав і носіїв обов’язків.

У 2022 році ПРООН започаткувала новий глобальний проєкт «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для належного відновлення», що фінансується Урядом Японії.

В Україні такі ініціативи впроваджується проєктом «Права людини для України» (2019–2023 рр.), що реалізується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

* Дослідження з оцінювання контексту буде опубліковане та доступне для ознайомлення до кінця 2022 року.