Бізнес та права людини в Україні як умова та рушій сталого розвитку у контексті впровадження керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини в Україні

Download

pdf (1MB)

Download

Бізнес та права людини в Україні як умова та рушій сталого розвитку у контексті впровадження керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини в Україні

16 June 2022

Ініціюючи дослідження, Програма розвитку ООН (ПРООН) ставила за мету зібрати докази та поглибити й оновити інформацію, отриману у межах Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні 2019 року (НБО), щоб 1) підтримати уряд та інші зацікавлені сторони в Україні у впровадженні Керівних принципів ООН та 2) забезпечити наявність інформації для подальшої профільної підтримки з боку ПРООН.

Дослідження є результатом з’ясування масштабів питання, яке ПРООН в Україні розпочала у першій половині 2021 року представниками наукової спільноти та іншими ключовими зацікавленими сторонами

Метою дослідження є аналіз загальних тенденцій, потреб та бар’єрів носіїв прав та носіїв обов’язків у сфері бізнесу та прав людини, секторів і ринків, а також визначення кращих і таких, що можуть стати орієнтиром для України, міжнародних практик щодо впровадження стандартів у сфері бізнесу та прав людини, з урахуванням національного контексту. У межах дослідження представлено політичну та правову базу у сфері бізнесу та прав людини, ключові висновки та рекомендації, які слід враховувати при просуванні та забезпеченні належного впровадження Керівних принципів ООН в Україні, зокрема шляхом реалізації Національної стратегії у сфері прав людини та відповідного Плану дій, а також ширшого контексту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ЦСР ООН тощо.