Забезпечення сталого відновлення України, впроваджуючи Керівні принципи ООН з бізнесу та прав людини

Дослідження ПРООН про впровадження Керівних принципів ООН щодо бізнесу та прав людини пропонують шляхи для стійкого та людиноцентричного економічного відновлення та зростання

27 June 2022
Фото: Shutterstock

27 червня світ відзначає День мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Мікро-, малий та середній бізнеси є основою сучасної економіки. Вони становлять понад 70% підприємств і забезпечують понад 50% робочих місць у всьому світі, понад 99% – в Україні, та мають вирішальне значення для досягнення Цілей сталого розвитку.

Війна призвела до повного закриття половини українських підприємств, в той час як інша половина змушена працювати значно нижче своїх можливостей. У разі посилення війни, 90% населення України може зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю.

Сьогодні, коли війна ставить під загрозу життєдіяльність усіх українців, права людини, гендерна рівність та недискримінація мають бути в центрі всіх соціально-економічних планів реагування та відновлення. Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини забезпечують чітку основу для цього та можливість подолати виклики, які стоять перед нами.

Для забезпечення економічної стійкості України, яка потерпає від війни, необхідно підтримати мікро-, малий та середній бізнес, як і загалом увесь корпоративний сектор. Втім, досвід пандемії COVID-19 та збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях показав, що із зростанням економічних ризиків підвищуються і ризики порушення прав людини. Для того, щоб забезпечити сталі засоби до існування та робочі місця для найбільш вразливих груп населення, включаючи жінок та молоді, дуже важливо забезпечити відповідальне ведення бізнесу під час війни.

Такий підхід має реалізовуватися в рамках Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини – загальноприйнятих рекомендацій для держав і компаній щодо запобігання та усунення несприятливого впливу бізнесу на права людини. Це особливо важливо в контексті щойно здобутого Україною статуса кандидата. ЄС є рушійною силою у впровадженні Керівних принципів як у країнах Євросоюзу, так і через взаємодію з іншими країнами, які не є членами ЄС. Активізація впровадження Керівних принципів та відповідального ведення бізнесу могли б пом’якшити негативні наслідки війни та принесли б величезні переваги для України у вигляді створення гідних робочих місць, вирішення проблем зовнішньої міграції, стійкого та справедливого економічного зростання, покращення засобів до існування, розширення економічних можливостей жінок та зменшення нерівності, а також прогрес за всіма індикаторами Цілей сталого розвитку.

Бізнес та права людини: що ми дізналися у 2021 році

У 2021 році Програма розвитку ООН (ПРООН) розпочала комплексний аналіз впровадження Керівних принципів ООН щодо бізнесу та прав людини в Україні, аби виявити негативний вплив бізнесу на права людини.

Після проведеного у 2019 році Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні, яке в основному фокусувалося на Тематичному напрямку 1, ПРООН побачила необхідність комплексно проаналізувати та задокументувати виклики, бар’єри та потреби, а також можливості у сфері бізнесу та прав людини як з боку органів влади, так і з точки зору носіїв прав. Відтак, ми визначили та розпочали виконання таких чотирьох завдань: 1)визначення кола зацікавлених сторін і огляд / аналіз отриманих уроків щодо бізнесу та прав людини в Україні; 2) дослідження носіїв прав; 3) дослідження секторів і ринків; та 4) дослідження кращих міжнародних практик у сфері бізнесу та прав людини.

Дослідження 2021 року визначає загальні тренди/потреби/бар’єри органів влади та носіїв прав, а також детально розглядає сектори та ринки інформаційних технологій, роздрібної торгівлі та сільського господарства, щоб зрозуміти ключові обмеження, а також визначити можливості для компаній дотримуватися принципів відповідальної бізнес-поведінки.

Згідно даних дослідження 2021 року, найпоширеніші порушення прав людини в бізнесі пов’язані з порушенням трудових прав працівників, серед яких погані умови праці, відсутність гарантій безпечних та здорових умов праці, порушення законодавства про прожитковий мінімум, погіршення стану навколишнього середовища.

Дослідження також визначає найбільш вразливі до порушення трудових прав групи, серед яких люди, в яких є сімейні зобов’язання (особливо жінки), люди старшого віку, люди з інвалідністю, представники ЛГБТКІ+, діти, молодь (особливо без досвіду роботи) та інші соціальні групи.

Згідно дослідження, носіям прав часто важко захистити свої права у випадку їхнього порушення бізнесом. Зокрема, що стосується доступу до гідної праці, було зазначено, що офіційно зареєстровані особи мають доступ до засобів правового захисту, при цьому декілька респондентів зауважили, що цей доступ досить обмежений. Щодо працівників та працівниць, які працюють неофіційно, більшість респондентів вказала, що такі особи не зможуть захистити свої права.

Розуміння прав людини у сфері бізнесу досить обмежені як серед носіїв прав, так і серед представників органів влади (уряду, місцевих органів влади та бізнесу), а також працівників наглядових установ та судової влади. Для подолання таких бар’єрів необхідно забезпечити оцінку організаційної спроможності, підвищення обізнаності органів влади, носіїв прав та бізнесу щодо практичного впровадження Керівних принципів. Це стосується наглядових установ, судової влади та органів, відповідальних за доступ до ефективних та прозорих засобів правового захисту.

Наступні кроки ПРООН в Україні

Дослідження 2021 року допомогло ПРООН та її партнерам розробити узгоджену дорожню карту для прискорення впровадження Керівних принципів ООН щодо бізнесу та прав людини в Україні.

У квітні 2022 року ПРООН в Україні стала учасницею нового глобального проєкту, який фінансується Урядом Японії та має на меті поліпшення стандартів у сфері прав людини в бізнесі, сприяючи реалізації «Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини». Ця нова ініціатива допоможе 17 країнам краще розуміти свої обов'язки та сфери відповідальності і діяти відповідно до них з метою запобігання таких зловживань, як примусова праця, захоплення землі та дискримінація. Заходи в межах проєкту для України були адаптовані, аби відповідати на виклики, пов’язані з війною, та служитимуть двом основним цілям. По-перше, це допоможе компаніям проводити комплексну перевірку дотримання прав людини з метою оцінки ситуації, запобігання порушенням та пом'якшення їх негативних наслідків. Друга мета проєкту — допомогти Уряду України розробити відповідні політики та інтегрувати принципи бізнесу та прав людини у стратегічні документи, аби запобігати порушенням прав людини. Проєкт базуватиметься на результатах та рекомендаціях дослідження ПРООН, проведеного у 2021 році, а також Національної оцінки базових показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні, проведеного у 2019 році.

 

Загальна інформація: 

ПРООН в Україні сприяє захисту прав людини та приділяє особливу увагу впровадженню Керівних принципів ООН щодо бізнесу та прав людини.

У 2021 році в межах проєкту «Права людини для України» ПРООН розпочала пілотну ініціативу у сфері бізнесу та прав людини, аби виявити прогалини та провести глибинний аналіз ситуації.

У 2022 році ПРООН розпочала новий глобальний проєкт «Належна перевірка стану дотримання прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН щодо бізнесу та прав людини для належного відновлення», який фінансується Урядом Японії.  

Ці ініціативи реалізовуються в рамках проєкту «Права людини для України», який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії впродовж 2019 – 2023 років.

Для запитів ЗМІ

Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій, ПРООН в Україні, yuliia.samus@undp.org