Page content

Наша тема

Ґендерна рівність

Просування ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок має першочергове значення для мандату ПРООН та реалізації підходу, зорієнтованого на реалізацію Порядку денного до 2030 року. ПРООН намагається вирішувати питання ґендерної рівності шляхом:

   а) підтримки ініціатив для стимулювання структурних змін, які наближують досягнення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, на противагу програмам, що розглядають жінок передусім як отримувачок допомоги;

   б) інтеграції принципів ґендерної рівності у діяльність ПРООН у сфері захисту довкілля, енергетики, реагування на кризу та відновлення;

   в) планування діяльності ПРООН із врахуванням пріоритетних для організації тем, таких як ґендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок у контексті досягнення сталого розвитку;

   г) вироблення організаційних механізмів для просування принципів ґендерної рівності, наприклад присвоєння Знаку ґендерної рівності і використання ґендерного маркеру, що дозволяють отримати вимірювані стандарти й стимули для подальшого покращення. 

Враховуючи ці принципи, а також Стратегію ґендерної рівності на 2019–2022 рр., ПРООН в Україні працює задля покращення ґендерної рівності й розширення прав та можливостей жінок і дівчат. Ця діяльність здійснюється за кількома напрямками:

Інклюзивне й ефективне демократичне врядування

Ми прагнемо:

 • просувати представництво та лідерство жінок на національному й місцевому рівнях; а також розвивати потенціал парламенту щодо здійснення обов'язкової перевірки законопроектів з огляду на питання ґендерної рівності;
 • скеровувати зусилля на розширення прав і можливостей уразливих осіб і груп, щоб вони мали змогу обстоювати свої права й звертатися до відповідних органів щодо відшкодування завданої шкоди, зокрема у випадках дискримінації чи ґендерно-обумовленого насильства;
 • продовжувати співпрацю з Управлінням Верховного комісара ООН із прав людини та структурою ООН Жінки, щоб сприяти виконанню рекомендацій Універсального періодичного огляду (УПО) та Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок;
 • допомагати Управлінню Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерству юстиції та іншим урядовим установам виконувати міжнародні зобов'язання відповідно до УПО та Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також сприяти діалогу між громадянським суспільством та урядом на тему реалізації Національної стратегії у сфері прав людини;
 • підтримувати Міністерство охорони здоров'я України щодо врахування ґендерних аспектів у закупівельних процедурах, а також надати підтримку  чоловікам і жінкам, що живуть із ВІЛ, а також ЛГБТІ-спільноті.

Інклюзивний сталий розвиток, що враховує ґендерні аспекти

Ми прагнемо:

 • посилити адвокаційну діяльність і впроваджувати програми щодо усунення ґендерно-обумовленого розриву в оплаті праці та просувати розширення економічних прав і можливостей жінок;
 • просувати принципи ґендерної рівності, надаючи уряду, громадам і приватному сектору допомогу в побудові низьковуглецевої, енергоефективної економіки та її ефективному управлінні, забезпечуючи рівний доступ до ресурсів, особливо для соціально маргіналізованих груп;
 • сприяти формуванню гідних робочих умов для чоловіків і жінок, враховуючи нерівний розподіл побутових обов'язків і обов’язків по догляду за дітьми. Окрема увага приділятиметься викоріненню дискримінаційної культури, установок і стереотипів у робочій сфері, а також впровадженню ґендерних норм у робочих стандартах («зелені» робочі місця) та систем соціального захисту, особливо для підтримки молодих жінок;
 • розвинути у регіональних координаторів ПРООН навички просування ґендерних аспектів у контексті реалізації програми з впровадження ЦСР на місцях.

Відновлення й розбудова миру в постраждалих від конфлікту районах

Ми прагнемо:

 • забезпечити, щоб вся робота з відновлення інфраструктури планувалася на основі комплексної оцінки соціального й екологічного впливу, доброчесності, ґендерних аспектів, прав людини та відновлення за принципом «краще, ніж було до того»;
 • сприяти співробітництву між Міністерством соціальної політики України та їхніми колегами у балканських країнах з питань працевлаштування жінок і чоловіків із вразливих категорій;
 • тісно співпрацювати зі структурою ООН Жінки, аби сприяти розширенню прав і можливостей жінок шляхом зміцнення організаційного потенціалу жіночих груп та адвокаційної діяльності для усунення ґендерно-обумовлених ризиків у контексті збройного конфлікту;
 • надавати політичні консультації та технічну допомогу Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і громадянському суспільству щодо вдосконалення послуг, побудови довіри, сприяння діалогу та громадській безпеці та захисту постраждалих від конфлікту груп населення, жінок і дівчат;
 • співпрацювати з установами сектору правосуддя для поширення систем раннього попередження та моніторингу ситуації в громадах у постраждалих від конфлікту районах;
 • співпрацювати з центрами надання адміністративних послуг (спільно зі структурою ООН Жінки), щоб своєчасно виявляти і реагувати на проблеми безпеки жінок і ґендерно-обумовленого насильства.

Просування ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок має важливе значення для мандату ПРООН та є невід’ємною частиною підходу до програм розвитку, що ґрунтується на правах людини.<br /> <br /> Ці зусилля включають відстоювання прав жінок та дівчат, ефективне реагування на випадки дискримінації та боротьбу із культурно закріпленими ролями та стереотипами, які породжують нерівність та ігнорування прав та інтересів певних груп.

Дізнатися більше