Page content

Гендерний профіль України

Основні факти

Індикатор

Статистика

Джерело, дата

Індекс людського розвитку

0,779

74 місце серед 189 країн

(високий стандарт людського розвитку)

HDR, 2020

Індекс гендерної нерівності

SDG 5

0,234

52 місце серед 162 країн

HDR, 2020

Розширення соціально-економічних можливостей

Жінки в парламенті

SDG 5.5

21%

Parliament, 2019

Жінки на керівних посадах

SDG 5.5

23%

JurFem, 2019

Власниці бізнесу

SDG 5.5

46%

JurFem, 2019

Показник зайнятості

SDG 8.5

Жінки: 47%

Чоловіки: 63%

HDR, 2020

Гендерний розрив у розмірі середньомісячної оплати праці

SDG 8.5

В середньому жінки заробляють на 23% менше, ніж чоловіки

У сфері поштової та кур'єрської діяльності – на 35% менше

У сфері фінансової та страхової діяльності – на 33% менше

У сфері мистецтва, спорту, розваг, відпочинку – на 30% менше

JurFem, 2019

Валовий національний дохід на душу населення (паритет купівельної спроможності)

SDG 8.5

Жінки: $10 088

Чоловіки: $16 840

HDR, 2020

Жінки, які мають банківський рахунок

SDG 5.5

61% жінок віком від 15 років

HDR, 2020

Випускники ВНЗ за STEM спеціальностями

SDG 5.5

Жінки: 29%

Чоловіки: 71%

HDR, 2020

Серед усіх випускників ВНЗ

SDG 5.5

Жінки: 14% за STEM спеціальностями

Чоловіки: 38% за STEM спеціальностями

HDR, 2020

Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

SDG 1.3

126 днів (70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів)

КЗпП України (ст.179)

ЗУ Про відпустки (ст.18)

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

SDG 1.3

3-річна відпустка для догляду за дитиною може бути використана матір’ю, батьком, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною

КЗпП України (ст.179)

ЗУ Про відпустки (ст.18)

Час, витрачений на виконання побутових обов’язків

SDG 5.4

Жінки: 29 годин на тиждень

Чоловіки: 15 годин на тиждень

UNFPA, 2018

Час, проведений з дітьми SDG 5.4

Жінки: 49 годин на тиждень

Чоловіки: 22 годин на тиждень

UNFPA, 2018

Здоров’я та планування сім’ї

Очікувана тривалість життя SDG 3

Жінки: 77 років

Чоловіки: 67 років

HDR, 2020

Материнська смертність

SDG 3.1

19 смертей на 100 000 живонароджених

HDR, 2020

Підліткове материнство

SDG 3.7

24 народжень на 1000 жінок віком 15-19 років

HDR, 2020

Поширеність контрацепції, будь-який метод

SDG 5.6

65% жінок віком 15-49 років, які перебувають у шлюбі чи у союзі

HDR, 2020

Незадоволена потреба у плануванні сім'ї

SDG 5.6

5% жінок віком 15-49 років, які перебувають у шлюбі чи у союзі

HDR, 2020

Рівень смертності, пов'язаний з неінфекційними захворюваннями

SDG 3.4

Жінки: 514,3 на 100 000 осіб

Чоловіки: 923,6 на 100 000 осіб

HDR, country profile, 2020

Рівень скоєння самогубств SDG 3.4

Жінки: 5 на 100 000 осіб

Чоловіки: 35 на 100 000 осіб

 

7000 на рік

80% чоловіки

HDR, country profile, 2020

 

WHO, 2019

Люди, які живуть з ВІЛ/СНІД (віком 15-49 років)

SDG 3.3

Жінки: 100 000 (0,9%)

Чоловіки: 140 000 (1,1%)

UNAIDS, 2019

Насильство проти дівчат та жінок

Жінки, які одружилися до 18 років (дитячі шлюби)

SDG 5.3

9% жінок у віці 20–24 років, які перебувають у шлюбі чи у союзі

HDR, 2020

Гендерно зумовлене насильство

SDG 5.2

2/3 жінок зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства

OSCE, 2019

Жінки, які зазнали насильства від інтимного партнера

SDG 5.2

26% жінок віком від 15 років

HDR, 2020

Жінки, які зазнали насильства від неінтимного партнера

SDG 5.2

5% жінок віком від 15 років

HDR, 2020

Сексуальні домагання

SDG 5.2

1/2 жінок зазнавали хоча б однієї форми сексуальних домагань

OSCE, 2019